Bergen er gammel by – over og under havet.

— Vi vet at det er mye der nede, sier marinarkeolog ved Bergens Sjøfartsmuseum, Ole Magne Nøttveit.

Allerede er 740 interessante saker og ting avdekket ved hjelp av ekkolodd - ting som må undersøkes nærmere.

Men for å få en komplett oversikt, må det mer avansert utstyr til.

Artikkelen fortsetter under videospilleren

Mat, miljø, historie

Om bord i fartøyet ved Bradbenken ligger apparatet som gjør dette mulig, en såkalt ROV (Remote Operator Vehicle) — en liten ubåt som bemannes fra kontrollrommet i moderskipet. Miniubåten er utstyrt for å filme havbunnen.

I en uke fremover vil båten, og miniubåten, manøvrere systematisk frem og tilbake på Vågen, helt til hver eneste centimeter er festet til harddiskene.

Det er i siste instans mål om renere mat som har ført til den arkeologiske leteaksjonen på Vågen.

— Målet er en renere byfjord, og vi vil forsøke å fjerne miljøgifter som PCB, PAH, bly og kvikksølv, forklarer prosjektleder i Bergen kommune, Per Vikse.

Dette er miljøgifter som akkumuleres i havets næringskjede og dermed står i fare for å samles i en fiskedisk nær deg.

Pionérprosjekt

Men kravene er de samme under vann som på land: når kulturhistoriske landskaper skal rives opp, må først arkeologene finkjemme. Kravene er imidlertid av ganske ny dato, og det gjør søket på Vågen til noe av et pionérprosjekt.

— Marinøkologi er et relativt ungt fagfelt og ble ikke innarbeidet i forvaltningen før på 90-tallet, sier Nøttveit.

Om cirka tre uker leverer miniubåtoperatøren rapport over funnene. Deretter kan arkeologene begynne å sortere.