Lensmann Henry Indrebø i Gulen sier til NTB at det vil ta tid før etterforskningen avsluttes. Da vil det bli sendt rapport til Hordaland politidistrikt, som skal vurdere om det er gjort noe straffbart som har ført til ulykken.

Halvparten av dem som arbeidet med å finne årsaken til ulykken fredag undersøkte brannstedet mens resten foretok vitneavhør.

I tillegg til folk fra lensmannsdistriktet og Hordaland politidistrikt, deltok eksperter fra Statens forurensningstilsyn (SFT) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i granskingen.

Ingen alvorlig skadd

– Det er nesten utrolig at det kunne gå så bra. Like etter eksplosjonen fryktet vi at det var mange døde, sier lensmannen. Dagen etter eksplosjonen kan han konstatere at ingen ble alvorlig skadd.

Noen personer følte ubehag etter å ha pustet inn gass. En av dem ble lagt inn på sykehus, men var klar til utskriving fredag. Ut over ubehag i nese og svelg og vondt i hodet var en vrikket ankel den alvorligste skaden. Det viste seg at ingen av brannfolkene var skadd, opplyser lensmannen.

Kritikk mot sikkerheten

Miljøorganisasjonene kritiserer tryggheten ved tankanlegg etter ulykken.

Bellona krever at alle tankanlegg langs kysten blir gransket. Kurt Oddekalv i Norges miljøvernorganisasjon støtter Hauges krav. Oddekalv sier til NRK at tankene er gamle og at de har vært brukt andre steder før de ble flyttet til Sløvåg. Han sier at det har vært lekkasjer på dem.

Daglig leder ved Vest Tank, Jostein Berland, avviser at det har vært lekkasjer.

SFT har ved tre kontroller påpekt feil og mangler ved vannrensingen til anlegget. Seksjonssjef Bjørn Bjørnstad i SFT sier til NRK at tvangsmulkt vil bli vurdert hvis ikke det som er påpekt blir rettet opp. Berland sier at de forholdene SFT har påpekt ikke er alvorlige.