Oppsynsmann Sverre Tveiten er regionansvarlig for rovvilt i Sogn og Fjordane og Hordaland i Statens Naturoppsyn (SNO). Han forteller til Bergens Tidende at han og andre oppsynsmenn fra SNO, forsker Roy Andersen fra Norsk Institutt for Naturforskning, rovviltkontakter og andre lokalkjente personer og reiste til fjells fredag. De lette etter jerv i områdene mellom Lærdal og Hemsedal der var store tap i saueflokkene i fjor sommer.

— Det var ikke optimale vær- og føreforhold de tre dagene vi var i fjellet. Vi fant ikke jerv, bare jervespor. Dermed kan vi slå fast at det finnes jerv i området. I slutten av april skal vi tilbake til samme område for å se om jerven der har ynglet, sier Tveiten.

— I og med at vi hadde en del tilfeller av at jerv tok sau også i Jølster, Gaular, Førde og Indre Sogn i sommer, skal også vi inn i disse fjellområdene senere for å se om rovdyret har ynglet. I Hordaland følger vi med på om det dukker opp spor etter jerv på deler av Hardangervidda. Der var det store skader i saueflokkene i forfjor, men ikke i fjor. Det var store sauetap på Folgefonnhalvøya i sommer, uten at vi har sikker mening om det var jerv som sto bak tapene. Også her vil vi lete etter jerven, sier Tveiten.