Nødmeldingen utløste en større leteaksjon nordvest for Haugesund. Helikopter og flere båter var med i søket som pågikk fra klokka 10 til klokka 15 torsdag.

«Mayday, mayday! My ship is sinking», lød nødanropet som kom inn over radioen til redningssentralen.

– Vi avsluttet søket klokka 15 uten resultat. Alt tyder på falsk alarm, sier redningsleder Ben Wikøren til NTB.