Mandag skrev BT om den nye bompengeordningen i London, som har vakt begeistring blant norske veimyndigheter.

Den britiske hovedstaden sliter med kraftig luftforurensning, og håper å takle problemene ved å innføre et bompengegebyr på 200 kr for eldre og mer forurensende biler.

Ordningen skal tre i kraft fra 2020, slik at folk får tid til å bytte ut bilparken.

— Ikkje f...

En miljøøkonom og en transportforsker fra SINTEF mente dette var en god idé, og foreslo at ordningen også burde vurderes i Bergen.

Dette førte til kraftige reaksjoner fra leserne. Mange gav uttrykk for at de allerede betaler nok.

— Ikke faen! Da kjøper eg skiltblokker og fjerner bombrikken! skrev Eirik Ådland Hope.

NEI: Ordførerkandidat Peder Sjo Slettebø (H) i Kvinnherad var en av dem som deltok i debatten. Bompenger vekket ikke begeistring hos ham.
Ove A. Olderkjær

Krever bedre kollektivtilbud

Thorstein Skårnes mente kollektivtilbudet burde styrkes før mer bompenger kan komme på tale.

— Så lenge tilbudet til kollektiv ikke er i nærheten av hva London er, må man først gjøre noen tilpasninger der. Det er i stor grad barnefamilier som blir rammet av et slikt forslag som dette, ettersom de er avhengig av bilen for å kjøre og hente i barnehagen før de skal komme seg på jobb. Jeg har også selv en arbeidstid som gjør at det ikke er mulig å benytte seg av kollektiv-tilbudet som eksisterer. Få på plass et tilbud som gjør alternativene reelle, så kan vi snakke om luksus-beskatning i form av økte bompenger.

Også TV-kjendis Davy Wathne kastet seg på.

— Hvis du vil drepe sentrum og gjøre Bergen til en spøkelsesby, er det bare å kjøre på! skrev sportsankeret.

Ordførerkandidat: - Et ran!

På Twitter førte artikkelen til en livlig ordveksling mellom byrådslederens rådgiver Haakon Thuestad og Peder Sjo Slettebø, Høyres ordførerkandidat i Kvinnherad.

Thuestad understreket at 200 kroner aldri har vært aktuelt, men at byrådet ønsker miljøbompenger. Hittil har Bergen blitt stoppet av staten.

— Ran, skrev Slettebø, som umiddelbart fikk til svar at det ikke ville bli krevd inn mer bompenger totalt sett.

Etterlyser radikale midler

Rasmus Haugen Sandvik var en av de få som var positiv til ideen.

— Ka e greien med at folk tilter av litt skatt? Her har man et målrettet tiltak for å få til en konkret effekt. Det kan ikke være annet enn bra, dersom man ikke vil opprettholde den vanvittige luftkvaliteten i sentrum. kollektivtilbudet vil øke naturligdersom kundegrunnlaget øker som konsekvens. Det er heller ikke slik at dette utelukker tiltak rettet mot skip og tungtransport.

— De burde nok skattlegges (grønne skatter) en god del hardere siden de fortsatt slipper ut inni hampen mye, skrev Sandvik.