Gjennom fire uker har bt.nos lesere meldt fra om veier, kryss og andre steder de mener er farlige.Øverst på denne siden ser du lesernes kart og kommentarer, totalt nesten 1000 tilbakemeldinger.

Kartet til høyre gir en nærmere forklaring av problemene og de planlagte tiltakene på de verste stedene, der flest lesere har reagert.

Mange skoleveier

De vanligste tilbakemeldingene har vært om farlige skoleveier, uoversiktlige kryss og dårlig veistandard. «Smal vei, mye råkjøring og mange skolebarn» er en setning som går igjen i lesernes kommentarer.

Over halvparten av leserne har reagert på at veien er uoversiktlig og/eller utrygg for gående. Bare hver tiende leser er kritisk til fartsgrense, skilting eller sikring.

Statens vegvesen, som er ansvarlig for å få gjennomført vedlikehold på riks— og fylkesveier, vil nå gå gjennom BT-lesernes tilbakemeldinger.

— De kan ha avdekket ting vi ikke vet. Det gir oss et grunnlag til å se hva som kan bli gjort. Mye er godt kjent, men med et så stort materiale, vil jeg tro at det ligger nye ting også, sier Olav Finne.

Han er avdelingsdirektør for Vegvesenet i Hordaland. Finne skryter av at leserne har brydd seg i så stor grad - og oppfordrer til å ta engasjementet videre på veien.

— Du kan ikke alltid vite hva som er rundt neste sving. Kjør deretter, sier Finne.

«Kjempemateriale»

Han karakteriserer all informasjonen som «et kjempemateriale».

— Jo flere som engasjerer seg, jo større sjanser har vi for å få ned ulykkestallet, sier Finne.

Tor Høyland jobber daglig med trafikksikkerhet i Vegvesenet. Han mener det ikke alltid er samsvar mellom opplevd og virkelig fare.

— En del plasser som blir oppfattet som usikre, men hvor det er liten reell sjanse for ulykker. Men vi skal ikke kimse av det. Å leve med en slik usikkerhet er alt annet enn kjekt. Det forringer livskvaliteten.

Flere av lesernes mest trafikkfarlige steder er kjente problemer, andre ikke.

— Det kan være steder som er kjent lokalt, men som vi ikke har kontrollert eller fått meldinger om, sier Høyland.

— Vi trenger slike

Det store flertallet av tipsene fra BTs lesere handler om Bergen. Samferdselsbyråd Øistein Christoffersen (Frp) synes det er positivt å få inn så mange tips. Også Bergen kommune får inn drøssevis av meldinger fra bekymrede innbyggere.

— Bergen er en stor by, og stor trafikk øker sannsynligheten for at noe oppfattes som farlig, sier Christoffersen.

Flere av de større problemområdene er allerede registrert som ulykkespunkter i Bergen kommunes trafikksikkerhetsplan, noe som betyr at tiltak er planlagt eller vurderes. Men de fleste stedene på kartet står ikke i planen.

— Derfor er vi avhengige av å få inn slike meldinger, sier byråden.