— En av lærerne i fengselet spurte om jeg kunne tenke meg å begynne på allmennfag. Jeg lurte på om han var sprø, og fortalte ham at jeg var skoledum, sier mannen.

23-åringen har vanskelig for å fatte at han sitter ved en pult og noterer. Helt frivillig.

— I oppveksten var skolen en tragedie for meg. Jeg ble mobbet, hadde psykiske problemer, og klarte ikke å følge med på undervisningen. De sa jeg hadde dysleksi og at jeg var tilbakestående. Men her i fengselet har de hatt tro på meg, og jeg har gradvis fått bygget opp selvtilliten, sier mannen.

Har lært anger og empati

Ved tavlen står læreren og skriver ned fakta om Ludvig Holberg (1689-1754). Det er en helt vanlig skoletime. Bortsett fra at døren er låst.

— Ja hva synes dere om Erasmus Montanus da? spør han, om åndssnobben i et av Holbergs mest kjente stykker.

— Han mente at han var et bedre menneske fordi han hadde gått på skole, men egentlig var han jo veldig overflatisk, sier 23-åringen.

I juli i fjor ble han ble han dømt til forvaring i Bergen tingrett, fordi dommeren mente det var stor fare for at han ville begå nye, grove voldshandlinger.

Han drakk for mye, og i fylla lot han problemene sine gå ut over helt uskyldige mennesker. Han har både ran, legemsbeskadigelser, trusler og frihetsberøvelse på rullebladet.

Nå har han fått en ny sjanse. Gulating lagmannsrett har opphevet forvaringen i dommen hans. Retten ser ikke lenger noen fare for gjentakelse. Årsaken er at han har innrømmet ugjerningene, vist anger og empati for ofrene, hatt god nytte av sinnemestringskurs og at han gjør det bra på skolen.

— Jeg håper skolen skal bli begynnelsen på et nytt liv, sier han.

– Stemplet som umulige

Mange kriminelle har hatt et anstrengt forhold til skolen i oppveksten, men en undersøkelse fra 2006 viser at 54 prosent av de innsatte i norske fengsel ønsker å ta en utdanning. De ser på utdanning som en fornuftig bruk av soningstiden, og en vei ut av kriminaliteten.

— Elevene kommer ofte hit med en negativ mestringserfaring og er tidligere blitt stemplet som umulige, men her får de positive opplevelser. Her er klassene små, og vi har ekstra god tid til dem. De virker jevnt over veldig motiverte, sier lektor Kjell Arne Skaar, som underviser ved skolen i Bergen fengsel.

En fersk rapport om lese- og skriveferdighetene blant innsatte i Bergen fengsel viser at det står dårligere til enn antatt.

Universitetet i Bergen har utført lese- og skrivetester på 93 innsatte. Seinere skal innsatte fra hele landet testes.

Det er Fylkesmannen i Hordaland som har bestilt rapporten. Etaten har det nasjonale ansvaret for fengselsundervisningen i Norge, og jobber blant annet med å utbedre skoletilbudet for innsatte.

— Tidligere har oversikten over lese- og skriveferdighetene vært kartlagt bare med egenvurderinger fra de innsatte. Den nye rapporten viser oss at det står dårligere til enn vi har trodd. Tallene er bekymringsfulle, sier seniorrådgiver Torfinn Langelid hos Fylkesmannen i Hordaland.

Mange med dysleksi

70 prosent av de innsatte mente de hadde leseferdigheter over middels. Testen viste imidlertid at de innsatte leste gjennomsnittlig 209 ord per minutt. Det er et nivå som tilsvarer slutten av ungdomsskolen.

— Man blir vesentlig raskere å lese etter ungdomsskolen. Normalt nivå for voksne er 300 ord per minutt. Undersøkelsen viste også at forbausende mange sliter med ordene. 40 prosent har vansker som indikerer dysleksi, sier Arve Egil Asbjørnsen, professor i logopedi.

Målet med kartleggingen er å kunne tilpasse fengselsundervisningen best mulig til hver enkelt innsatt.

— Ferske tall viser at så mye som 83 prosent av innsatte under 25 år ikke har videregående opplæring. Det er bekymringsfullt. Vi tror at nøkkelen til god tilbakeføring til samfunnet ligger i utdannelse, sier Langelid.

Den voldsdømte 23-åringen er helt enig.

— Etter tidligere løslatelser har det bare blitt drikking og bråk igjen. Nå har jeg en helt annen holdning. Jeg skal klare det. Jeg må. Hvis ikke, havner jeg på forvaring på Ila. Da kan jeg bare glemme alt. Skolen er min siste sjanse, sier den unge mannen, og legger til:

— Skolegangen har dessuten gitt meg kunnskap om hvor forferdelig det har vært for ofrene det jeg har gjort.

Arne Nilsen