God dag og velkommen til denne minnestunden for de rundt 365 redningsmannskapene, de fleste brannmenn, som omkom i forbindelse med terroraksjonen mot Twin Tower i New York 11. september i fjor.

Denne markeringen er kommet i stand fordi vi ønsker å minnes våre kolleger i New York som omkom i heltmodig innsats for å redde andres liv i en katastrofe. Vi ønsker også å vise sympati overfor etterlatte og kolleger til dem som døde under terroraksjonen som rystet hele verden.

Siden initiativet til denne minnestunden kom fra Bergen brannvesen, og ikke minst at det var flest brannmenn som omkom i New York, burde nok byens brannsjef Helge Eidsnes stått for denne markeringen.

Nå er det slik at brannsjefen er til stede på minnemarkeringen i New York sammen med brannmenn både fra Bergen og andre Nordiske byer, der de blant annet skal overrekke en kondolanseplakett som en hilsen fra brannmenn i Norden.

Vår enkle minnestund her i Bergen avholdes samtidig med en adskillig større markering i New York.

Klokkeslettet er heller ikke tilfeldig — det var kl. 0946 lokal tid i New York - klokken 1446 norsk tid - terroraksjonen begynte.

Som nevnt omkom rundt 365 redningsmannskaper i New York den 11. september. 343 brannmenn og rundt 20 polititjenestemenn. Antall brannmenn som omkom er nesten dobbelt så høyt som det antall brannmenn vi har i hele Bergen.

I tillegg kommer de flere tusen andre som omkom i Twin Tower. For ikke å snakke om det store antall pårørende, venner og kolleger som sitter igjen med sorgen.

Jeg vil avslutte med å takke hver enkelt for at dere ville være med å vise sympati, både dere som er ansatt i redningstjenesten og også alle dere andre som er med oss. Jeg vil også takke underbrannmester Torkjell Helle i Bergen brannvesen for initiativet til denne minnemarkeringen.

Klokken nærmer seg nå 1446, nøyaktig det tidspunkt norsk tid da det første flyet rammet det ene tårnet. Vi vil nå markere dette med 1 minutt stillhet, og deretter vil musikkorpset fra politiet fremføre Amazing Grace før vi løser opp og går tilbake hver til vårt.

ETT MINUTT: Politimester Vidar Refvik hedret New York-kollegene med ett minutt stillhet på Torgallmenningen onsdag 11. september.
Foto: Irina Lee