"Byrådets forslag til Årsbudsjett 2003 og Økonomiplan 2003-2006" er en murstein på nesten 500 sider. Her kan du klikke deg frem til akkurat det du er mest interessert i.

Dokument 1

Byrådets forord

Her fremlegger Byrådet sine politiske føringer for budsjett og økonomiplan, inkludert satsningsområder og utfordringer, sammen med forslag til budsjettvedtak.

Innledning

Her beskrives Bergen kommunes økonomiske situasjon i grove trekk, og setter den inn i en nasjonal ramme. Her ligger også viktige datoer for den videre behandlingen av budsjettet.

Driftsbudsjettet

Her presenteres driftsbudsjettet sammen med de forutsetninger som er lagt tilgrunn.

Investeringsbudsjettet

Her presenteres investeringsbudsjettet for 2003— 2008. I innledningen gis det et sammendrag og videre en kort presentasjon av de enkelte prosjekter som er innarbeidet i investeringsrammen.

Utviklingstrekk

Gjennomgang av økonomiske utfordringer, befolkningsutvikling og andre nøkkeltall for byen og bydelene.

Avgifter og egenbetalinger

Her presenteres en oversikt over satser for avgifter, gebyrer og egenbetalinger som ligger til grunn for Byrådets budsjettforslag for 2003.

Dokument 2

Her finner du detaljert budsjett-informasjon om de ulike områdene som kommunen har ansvaret for.