I dagens møte i fylkesutvalget stemte Høyre for å innføre køprising i bomringen. Det skjedde etter at de først prøvde å flertall for ikke å innføre køprising sammen med Frp. Det forslaget fikk ikke flertall, og derfor stemte Høyre for å innføre bompenger.

Fylkeskommunen skal behandle forslaget fra Bergen om køprising, siden de samarbeider med kommune og staten om Bergensprogrammet, som henter penger fra bomringen i Bergen.

Mindre belastning

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) forklarer stemmegivningen sin slik:

— Vi fremmet først vårt primære standpunkt, som er i tråd med partiprogrammet vårt, og det er å si nei til køprising. Når det faller så er det naturlig for oss å stemme for det forslaget som gir minst belastning for trafikantene i Bergen. Det andre forslaget som lå i bordet fra SV ville belastet bilistene med 70 kroner ved passeringer i rushtiden. - Dere måtte vel ikke stemme for noen av dem?

— Dette er et spørsmål om å gi et solid flertall for det alternativet som gir minst belastning for bilistene.

Var flertall

Når BT påpeker overfor Nilsen at det allerede var et flertall for køprising, og at Høyre derfor ikke trengte å stemme for det, svarer han følgende:

— Vi stemte for det alternativet som gir minst belastning for bilistene.

- Men det var allerede et flertall uten dere?

— Vi stemte for det flertallet som gir minst belastning for bilistene, gjentar Nilsen.

- Men dere trenger vel ikke stemme for noe dere er imot, når det allerede er et flertall?

— Vi trenger ikke stemme for noe som helst, og det var et svært vanskelig valg. Men vi har valgt å stemme for det alternativet som ga minst belastning for bilistene.

Snudde rundt

Da denne saken var oppe i Samferdselsesutvalget i fylkeskommunen for litt siden, stemte Høyres fylkespolitikere mot forslaget om køprising.

- Hvorfor ombestemte Høyre seg?

— Der var det en spesiell situasjon hvor det ikke var et fulltallig møte. Nå hadde vi en situasjon hvor alle møte, og vi gir vår tilslutning til dette forslaget.

- Har dere diskutert saken med bergenspolitikerne i Høyre?

— Vi har hele tiden dialog med bergenspolitikerne og fylkespartiet. Den dialogen skal vi fortsette frem til fylkestinget.

- Utelukker du at dere kan snu igjen i denne saken?

— Jeg skal ikke utelukke noen ting. Men normalt vil vi følge det vi har sagt i fylkesutvalget.