Beslutningen er tatt under tvil. Hensynet til det kommunale selvstyret har veid tungt for Fylkesmannens beslutning.

Fylkesmannen hadde opprinnelig vendt tommelen ned for utbyggingen etter at naboene hadde klaget. Begrunnelsen for å oppheve bystyrets vedtak var at Lerøy fikk bygge flere parkeringsplasser enn det Fylkesmannen mente det var grunnlag for.

Bystyret tok utgangspunkt i de mer liberale parkeringsbestemmelsene fra 2006.

Uenige om parkeringsplasser

Fylkesmannen mener fortsatt at parkeringsnormen for 2006 er for liberal i forhold til miljø og luftforurensningsproblemene og vurderte å sende planen videre til Miljøverndepartementet til endelig avgjørelse.

Fylkesmannen fikk i siste fase ytterligere informasjon om parkeringsdekningen, som hadde betydning for den endelige beslutningen.

Blant annet skal det endelige tallet på parkeringsplasser bestemmes i byggesaken.

«Den nye informasjonen synte at det mest sannsynlig ikkje vil bli fleire enn 20-30 parkeringsplasser meir enn dersom bystyret hadde lagt til grunn meglingsresultatet for sone to ved handsaminga av planen.»

Godkjent under tvil

Det har også hatt betydning for Fylkesmannen at antallet parkeringsplasser vil bli halvert når Bybanen kommer til Sandviken.

«Fylkesmannen skulle ynskja at parkeringen vart redusert frå fyrste dag. På bakgrunn av bybaneføresegna, og at det sannsynligvis ikkje vil bli så mange fleire parkeringsplasser, godkjenner vi likevel reguleringsplanen under tvil,» heter det i pressemeldingen fra Fylkesmannen i Hordaland.

-Vi er særdeles godt fornøyd med resultatet, og så vil jeg gjerne skryte av kommunens jurister som har gjort en god jobb med å forsvare lokaldemokratiet, sier byråd Filip Rygg (KrF).

-Jeg er også glad for en viktig bergensbedrift nå kan bygge nytt hovedkvarter. Klarer vi ikke å lande slike planer i fremtiden, vil vi få problemer med å holde på arbeidsplassene i byen vår.

Hva synes du om planene? Bruk kommentarfeltet under.