• Vi har klart å omdisponere den ferske fisken som var på vei til flyplassene og solgt den på andre markeder.

Konstituert konsernsjef i Lerøy Seafood Group ASA, Henning K. Beltestad, forteller om hektiske dager på Bontelabo, men der råder ifølge sjefen ingen panikk.

— Straks vi skjønte det kunne bli stans i flytrafikken, ble alle varene som var på vei til markeder i USA og Asia omdisponert. Det gjaldt både fisken som allerede var kommet frem til flyplassene og varene som var på vei dit.

Ifølge Beltestad var dette den mest kritiske tiden, siden det kun er ferskvarer som går flyveien.

Fisken ble i stedet omsatt på andre markeder i Europa.

Stopp

Hva er største utfordringen når flyene står på bakken?

— Først og fremst er det synd for kundene våre i USA og Asia. De får ikke varer å selge, og de har igjen et ansvar overfor sine egne kunder. Så dette er en veldig lei situasjon.

Årlig eksporterer Lerøy Seafood Group bortimot 10.000 tonn fersk fisk med fly til de to kontinentene.

Nå har selskapet stoppet produksjon og pakking av fersk fisk som skulle vært sendt med fly.

- Lite vi kan gjøre

- Har dere opplevd lignende situasjoner før?

— Ja, det har vi, men ikke akkurat på grunn av vulkanaske. Vi har blant annet hatt streiker og stengte veier i Frankrike å stri med.

- Hva gjør dere nå?

— Vi kan i alle fall ikke pakke ferskfisk og gamble på at flyene skal begynne å gå i morgen eller søndag. Egentlig er det lite vi kan gjøre med situasjonen, sier konsernsjef Henning K. Beltestad.

Fersk fisk utgjør 80 prosent av virksomheten til Lerøy Seafood. Ifølge konsernsjefen bygges det ikke opp et lager med fisk på Bontelabo som følge av flystansen.