– Hvordan kunne dette skje?

– Politibetjentene hadde med seg dokumentene fordi de også inneholder lister over tyvegods. Da de gikk fra leiligheten, la de den igjen. Det skulle selvfølgelig aldri skjedd, sier Dale.

– Hvordan vil du vurdere graden av sensitivitet i rapporten?

– Dette er interne opplysninger og en blanding av spekulasjoner og fakta. Dette skal ikke utenfor lensmannskontorets vegger, sier han.

Han har ingen idé om hvor mange som nå kjenner til de interne opplysningene.

– Vi regner med det er tatt en del kopier, men vi aner ikke hvor mange.

Forglemmelsen kan få konsekvenser for de to betjentene som var på razziaen.

– De må skrive en rapport som skal sendes til politimesteren, sier lensmannen.

Politimester Ragnar Auglend sier at han ikke kan kommentere hendelsen utover å slå fast at dette aldri skulle skjedd.

Einar Drægebø, leder for spesialenheten for politisaker på Vestlandet, avstår også fra å gå i detalj om saken.

– Dette er en sak som vi kan få befatning med, så det blir umulig for meg å kommentere den nå, sier Drægebø.