• Hårreisende av Telenor å ta så grovt betalt, sier lensmann Kjell Idar Vangberg.

Han sikter til de 1200 kronene telegiganten krever for å hjelpe til med å finne eieren av en mobiltelefon.

Bakgrunnen er en mobil som ble levert som hittegods til lensmannen i Austrheim.

Vangberg ønsket å gjøre jobben sin, og kontaktet Telenor for å finne eieren. Men da «regningen» kom på bordet, sa lensmannen tvert nei.

— Vi er et lensmannskontor med knappe økonomiske midler. Slike ting kan vi ikke bruke penger på, sier han til avisen Nordhordland.

Telenor viser til at de har egne folk som gjør tjenester for politiet, og at prisene på dette arbeidet er utarbeidet i samarbeid med Politidirektoratet.

Nå er imidlertid Telenor i dialog med direktoratet om å endre prisene.