— Jeg har ikke hørt et kvidder om dette før nå. Inntil jeg har sett anmeldelsen ønsker jeg ikke å uttale meg om saken, sier lensmannen til Bergens Tidende.

Han kjente til at den nå avdøde 83-åringens nærmeste pårørende hadde reagert på salget av boligen, men visste ikke at politiet var koblet inn i saken.

— Jeg vil ikke kommentere hendelsen, men presiserer at jeg i den saken opptrådte som privatperson. Dette skjedde etter at jeg sluttet i politiet

Påholden penn

I september 2000 oppsøkte lensmannen 83-åringen i en omsorgsbolig. Han kom sammen med en perifer slektning (31) av den gamle mannen.

I 83-åringens testamente sto det på dette tidspunkt at eneboligen hans og alt løsøre skulle tilfalle hans et år yngre søster. Grunnet sykdom bodde mannen i en omsorgsbolig, barndomshjemmet leide han ut til den 31 år gamle slektningen.

Under møtet undertegnet 83-åringen et dokument som opphevet det gamle testamentet. Samtidig solgte han eneboligen til 31-åringen for kroner 250.000 kroner.

Lensmannen undertegnet som vitne på papirene. Det samme gjorde hjemmehjelpen som tilfeldigvis var innom omsorgsboligen for å stelle den gamle mannen.

83-åringen var i så dårlig forfatning at lensmannen ba pleieren om å hjelpe han å signere. Det gjorde hun. Skjøtet ble undertegnet med påholden penn.

Pleieren skal ha reagert på det som skjedde, men stolte på at den pensjonerte politimannen ikke ville gjøre noe galt.

400 kroner

Hussalget ble ikke kjent før etter mannens bortgang i februar 2001. Først da fikk 83-åringens søster vite at hun ikke skulle arve boligen. Ettersom det ikke fantes noe testamente ble mannens formue, oppgjøret etter hussalget inkludert, fordelt mellom de pårørende.

Det er søsterens datter som nå har anmeldt både lensmannen og 31-åringen for bedrageri og dokumentforfalskning. Anmelderen hevder at 83-åringen var ute av stand til å forstå hvilke papirer han undertegnet. De hevder den gamle mannen var senil.

Kjøpesummen på 250.000 kroner er ifølge anmelderen tatt ut av løse luften. Hun antar huset ville vært mer verdt om det ble lagt ut på det private markedet.

— Dette er tøys og tull. Mannen var gammel, men ikke umyndiggjort. Han ønsket å selge huset til meg av økonomiske årsaker, sier den anmeldte 31-åringen.

Han forteller at det var han som kontaktet den gamle lensmannen i kommunen før papirene skulle signeres.

— Vi kjenner ikke hverandre, men jeg visste at han drev på med slikt etter at han gikk av med pensjon.

— Fikk lensmannen betalt for arbeidet?

— Ikke av meg, men av huseieren. Det dreide seg om en symbolsk sum. Jeg tror det var 400 kroner.

Det hører med til historien at flere politifolk er involvert. Dokumentene 83-åringen undertegnet var utformet av en annen lensmann. Også han pensjonist.

— Jeg fikk noen kroner for jobben, Jeg har ingenting å skjule, sier mannen, som var lensmann i kommunen før sin anmeldte kollega.