I går morges var det kolonnekjøring på flere fjelloverganger mellom Øst— og Vestlandet. Grunnet flere nestenulykker de siste årene har Statens vegvesen nå skjerpet rutinene for kolonnekjøring og stenging av høyfjellsveiene. Dette gjelder blant annet riksvei 7 over Hardangervidda, som med sine 42 kilometer er den lengste høyfjellsstrekningen i Sør-Norge og derfor særlig utsatt i dårlig vær.

Se oppdaterte veimeldinger på bt.no her.

– Det blir slutt på at det starter en kolonne på hver side samtidig. Nå vil det bli kjørt bare en kolonne på strekningen om gangen, sier Lars Øyre, seksjonsleder i Statens vegvesen, region Vest.

Må kunne evakuere

Dessuten blir det satt en øvre grense for hvor mange personer som kan være med over høyfjellet. Antall biler i hver kolonne skal også avgrenses.

– På Hardangervidda blir det bare tillatt med 25 kjøretøyer. Dette medfører selvsagt mindre kapasitet på strekningen, og dermed lengre bilkøer og mer venting for trafikantene. Vi er interessert i god flyt i trafikken, men sikkerheten må telle mer, sier Øyre.

Hovedmålet med endringene er å unngå farlige situasjoner hvis en eller flere biler kjører seg fast og kolonnen stopper opp.

– Hvis trafikantene må evakueres ned fra fjellet i slike situasjoner, må de ikke være flere enn at redningstjenesten kan håndtere situasjonen.

Beregn lengre kjøretid

– Ved store utfartshelger som vinterferie og påske, er det ofte flere personer i hver bil enn ellers. Brøytemannskapene kan sette en øvre grense for hvor mange personer som kan være med i kolonnen. Dette får konsekvenser for regulariteten. Det kan oppstå lengre køer enn det man har vært vant til. Dette virker selvsagt inn på reisetiden for den enkelte.

– Et annet tiltak er at vi plasserer folk ved endestasjonene for kolonnene. De skal informere trafikantene. Videre skal de sortere bilene – store biler som lastebiler og busser i en kategori, og mindre biler i en annen kategori. Biler i dårlig teknisk stand eller som ikke godt nok skodd, skal nektes å kjøre med kolonnen. Tunge kjøretøy skal plasseres først i kolonnen, sier Øyre.

ÆRRE I SLENGEN: Statens vegvesen frykter at de ikke vil klare å evakuere alle personene hvis biler kjører seg fast i dårlig vær. Derfor vil kolonnene i fremtiden bli kortere.
Bergens Tidende