Arbeidet med å fjerne miljøgifter fra Byfjorden kan snart være i gang. Bergen kommune har søkt Statens forurensningstilsyn (SFT) om 10 millioner kroner i støtte og vil bruke 8,3 millioner av egne penger de kommende tre årene. Den forurensede fjordbunnen skal suges opp eller dekkes over.

Men det vil trolig ta lang tid før det er helt trygt å spise fisken i Byfjorden.

-Tiltakene er raske, men effekten oppover i næringskjeden tar lang tid. Målet om trygg fisk er et generasjonsmål og kan ta 10, 20 eller 30 år, sier seksjonsleder Kjell Kvingedal hos Fylkesmannen i Hordaland.

Skattejakt i Vågen

Miljøgiftene inne i Byfjorden siver ut mot havet. Siden 1993 har store fjordområder rundt Bergen stått på SFTs liste over områder med potensiell helseskadelig sjømat.

Kommunen og Fylkesmannen vil ha Bergen vekk fra listen og har brukt de siste årene på å kartlegge miljøgiftene i havnen.

Så fort finansieringen er i orden, starter to store oppryddingsprosjekter.

Vågen er svært forurenset, men inneholder også kulturminner og arkeologiske skatter fra tiden da Bergen var handelssentrum i Norge.

— Dette er en vinn-vinnsituasjon. I samarbeid med Riksantikvaren skal vi ta opp sedimentene og gå gjennom dem på jakt etter ting av historisk verdi, sier Kvingedal.

Kirkebukta på Laksevåg er det andre store prosjektet. Om fjordbunnen skal fjernes eller dekkes med ren masse, er foreløpig ikke bestemt.

Store Lungegårdsvann er nevnt som det rimeligste stedet å deponere avfallet. Langøya på Holmestrand er et dyrere, men mer aktuelt deponi.

— Samtidig jobber vi videre med å kartlegge utslippskilder på land. Gammel industri, skipstrafikk og havneanlegg er ting vi undersøker, sier Kvingedal

Havnen under lupen

Bergen Havnevesen er en aktiv samarbeidspartner i oppryddingsarbeidet, men må også feie for egen dør. SFT har bedt ti havneområder i Norge om å kartlegge hvordan de bidrar til å forurense havbunnen, og Bergen er på listen.

Havnevesenet i Bergen mener SFT henvender seg til gale aktører.

— Det er storsamfunnet som har forurenset fjorden. SFT sender vel brev til oss fordi vi er den enkleste aktøren å kontakte, sier havnesjef Gunvald Isaksen.

Han nevner tidligere malingsfabrikker, industri og verft ved Damsgårdssundet som de virkelige synderne.

— Vi tar bare imot båtene som kommer og har ingen utslipp fra havnen, sier Isaksen.

Blant de helseskadelige stoffene som er påvist på fjordbunnen, er kvikksølv, dioksin og dioksinliknende PCB.

I mange år har SFT rådet folk til ikke å spise ål og fiskelever fra fjordområdene rundt Bergen, samt all fisk i områdene rundt Haakonsvern.

Etter nye funn i Byfjorden i 2007 gikk Mattilsynet ut og advarte mot brosme, lange og brunmat fra krabbe som er fanget innenfor Askøybrua og Helleneset i Byfjorden.

Gravide og ammende bør ikke spise torsk og annen mager fisk fra dette området.