• Leve kongen, leve kongen, ropte bygdefolket taktfast. Uten å fortrekke en mine, gikk den store drømmen i oppfyllelse for Morten Holmefjord. I går lot han seg krone til visekonge av Fusa. Den første kongen i kommunen på over 1000 år.

Kall det gjerne sprøtt. Men Morten fra Eikelandsosen opptrådte i alle fall som en konge verdig under den høytidelige kroningsseremonien i den vesle bygden Eide i Hålandsdalen. Med både ordfører, lensmann og lokal heimevernssleder i prosesjonen, var statsmaktene på plass da visekongen gjorde sitt inntog, og Fusa ble erklært som kongedømme. Og det er ikke noe å skusle av. Fusa er nemlig 2,5 ganger så stort som Lichtenstein og 200 ganger større som Monaco.

Visekongen — eller hans eksellens, som ordfører Asbjørn Heidal ærbødig kalte ham - har lenge jobbet for sin nye stand. Men kongeverdigheten handler om kunst, ikke om blått blod, forsikrer han. Veien mot kongstittelen har vært hans toårige kunstprosjekt og hovedoppgave ved Kunstakademiet i Bergen. Om to år planlegger han en folkeavstemning for å la Fusa-folket selv avgjøre om de vil ham som konge eller ei. Sier folket nei, abdiserer han.

Purpurrød kappe

Selve kroningen skjedde midt ute på gjennomvåt myr ved enden av Gjønavatnet. En svær og rød trone var bygget for anledningen, og i silregn mottok Morten Holmefjord kronen ikledd svart silkedress med gullbånd i rikelige mengder, og purpurrød kappe med hvitt puseskinn. Foran formannen i Fusa eldreråd, Johannes M. Lygre, avla han eden, og sverget på å regjere Fusa til beste for folket og fremtiden. Deretter ble kronen plassert på hodet og han mottok både eple og septer - alt skinnende som gull. Kongejuvelene hadde for øvrig blitt oppbevart i den gamle Holdhus kirke noen timer for å sikre at den nye visekongen får med seg den nødvendige velsignelsen fra oven.

Et par hundre bygdefolk fulgte seremonien. De fleste så ut som om de hadde sansen for det kongelige påfunnet til den unge kunstneren. Noen av dem bar det nye kongedømmets stripete flagg i rødt, gult og blått, og alle hyllet visekongen med hurrarop, jubel og sangene «Å leva det er å elska,» «Den fyrste sang» og «At far min kunne gjera.»

Traktat på hjorteskinn

Etter kroningsseremonien dro visekongen i en gammel amerikansk Lincoln til Engevik gaard for å undertegne traktaten med kommunen, sirlig nedtegnet på innsiden av et hjorteskinn. Der erklæres det på vidløftig vis at både konge og kommune ønsker fred blant folk, og at Fusa skal være et folkestyrt og demokratisk kongedømme. Deretter talte visekongen til folket, det ble salutt, og Fusahymnen ble fremført for første gang av det lokale hornorkesteret, før undersåttene fikk kjøpe betasuppe for en femtilapp og more seg utover ettermiddagen.

Morten Holmefjord forsikrer at kongeverdigheten er noe langt mer enn et skøyeraktiv påfunn. Han lover å være glad i sitt folk og ikke true lokaldemokratiet.

Hybel blir «slott»

— Jeg blir vel mer som en guvernør eller stattholder enn politiker. Jeg er opptatt av det seremonielle og å pleie forbindelsene mellom Fusa og nabostaten Norge, og Europa for øvrig, forteller han.

Etter kroningen starter jakten på et sted å bo. I første omgang satser han på en hybel Eikelandsosen, der han kan dyrke sin kunst og verdighet. Men på lang sikt drømmer selvsagt visekongen om en residens som kan fungere som et lokalt monument i bygden.

Offisielt besøk i Os

— 30. mai skal jeg på mitt første offisielle besøk til Os. Dessuten har jeg planer om et tilsvarende besøk i Valle i Setesdal, der kongsjuvelene er laget på den videregående skolen. Jeg håper at Fusa og Valle vil etablere nære forbindelser, sier han og trasker hastig videre gjennom en travel kroningsdag. Med båt og til hest gikk turen til varietéforestilling i Strandvik. I går kveld var det fest på Engevik før dagen ble avsluttet med fyrverkeri ved midnatt.

Et skår i gleden var det kanskje at svært få husstander valgte å flagge på visekongens store høytidsdag. Det forteller kanskje at Morten Holmefjord gjerne ikke blir tatt altfor alvorlig som majestet i Fusa likevel Og om noen lurer på om han kan få sparken, er svaret ja. Men han kan kun avsettes av formannen i eldrerådet.

KRONES: Morten Holmefjord ble kronet på skikkelig vis som visekongen av Fusa. Fra venstre lensmann Lars Erik Dalland, formannen i eldrerådet Johannes N. Lygre, knekten Torstein Skogseth, visekongen selv, knekt Hallvard Grytøyr Strønen, ordfører Asbjørn Heidal og heimevernssjef Arne Hjartnes. Til høyre ses flagget i rødt, gult og blått.<br/>Foto: KNUT EGIL WANG