Studentforeningen ved Norges Handelshøyskole (NHH) aksjonerte kraftig da Lena først fikk avslag. Nå mobiliserer de igjen for å hindre at studiekameraten blir sendt ut av landet og tilbake til Iran.

– Forskjellsbehandling – Vi setter store spørsmålstegn ved Utlendingsnemndas vedtak. De lar Lena bli sendt ut på grunn av juridiske spissfindigheter, mener aksjonsleder Glenn Michael Jonassen i NHHs studentforening.

Han viser til at Lenas mor og bror har fått oppholdstillatelse, og at Lena er gift med en norsk statsborger.

– De forskjellsbehandler henne i forhold til mor og bror, og bagatelliserer konsekvensene av å sende henne tilbake til Iran, sier Jonassen.

Strengere krav ved ekteskap Lena Kokab hadde ikke tilfredsstillende identifikasjonspapirer da hun kom til Norge i 2001. 95 prosent av alle asylsøkere er i samme situasjon, ifølge Politiets utlendingsenhet.

– Da er det vanskelig å forstå hvorfor Lena skal dømmes strengere bare fordi hun giftet seg med en hun elsket, sier Jonassen.

Han mener dette er et skremmende eksempel på hvordan absurde vurderinger beseirer fornuften.

Kan bli rettssak Lenas advokat, Karstein Egeland, sier at Utlendingsnemnda har nok informasjon til å klarlegge hennes identitet, og viser til at det er klar hjemmel i loven til å innvilge oppholdstillatelse. Han krever at UNE vurderer saken enda en gang. Dersom de ikke snur, varsler han søksmål mot Staten ved Utlendingsnemnda.

Lena Kokab har bodd i Bergen i åtte år, hun har gått på norsk skole og er velintegrert i det norske samfunnet. Det siste året har hun vært student ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen.

VARSLER SØKSMÅL: Lena Kokab giftet seg med en norsk statsborger. Det forkludret trolig hennes muligheter til å bli i Norge. Nå kan det bli oppvask i retten.
Arkivfoto: PAUL SIGVE AMUNDSEN.