BT fortalte Lenas historie i desember. Den iranske jenten hadde da fått vite at hun skulle kastes ut av Norge og måtte dra tilbake til Iran, mens hennes nærmeste familie – mor og bror, fikk opphold. Søknaden er behandlet for tredje gang, og avslaget opprettholdt.

– Nå er jeg i ferd med å miste håpet. Det var et veldig sjokk. Jeg føler meg ikke trygg noen steder, sier Lena.

Vedtaket gikk slik inn på henne at hun fikk et sammenbrudd og måtte innlegges på sykehus, der hun fortsatt er.

– Kontroversiell avgjørelse

Lenas advokat, Karstein Egeland, som selv har flere års erfaring som nemndleder i Utlendingsnemnda, reagerer sterkt på den behandling 20-åringen er blitt utsatt for.

– Dette er en meget kontroversiell avgjørelse. Den er ikke representativ for Utlendingsnemndas praksis. En slik sak avslår man normalt ikke i UNE, spesielt ikke for en som kom her som 14-åring, og har hatt lovlig opphold i seks år frem til i dag, sier han.

Asylsaken til Lena er helt identisk med den øvrige families. Moren og en yngre bror har fått opphold, mens Lena er blitt avvist. Tvil om hennes identitet, og det faktum at hun har giftet seg med en norsk statsborger, er hovedbegrunnelsen for avslaget.

Tilfeldigheter

– Det sier seg selv at man ikke kan holde Lena utenfor med denne begrunnelsen. Tvert om er hennes sak enda sterkere enn det resten av familien kan oppvise. Det er helt klar adgang til å innvilge oppholdstillatelse etter utlendingslovens bestemmelser om sterke menneskelige hensyn og særlig tilknytning til riket. Problemet er at nemndlederen kan, men ikke vil, sier Egeland. Han mer enn antyder at utfallet kunne blitt et annet med en annen beslutningstaker, eller hvis avgjørelsen hadde vært tatt i et nemndmøte og ikke vært overlatt til skjønnsmessige vurderinger tatt av enkeltperson.

Tvil om identitet

Lena Kokab kom til Norge sammen med mor og lillebror for seks år siden. Ingen av dem hadde identifikasjonspapirer. Det har hele tiden vært problemer med å skaffe dokumentasjon på familiens identitet, men det har aldri vært tvil om at de er i slekt. Moren og broren fikk opphold til tross for usikkerheten om identitet, men i Lenas tilfelle er tvilen om identitet et viktig poeng for vedtaket om avslag.

– Det er ikke lett å skjønne logikken her, sier Egeland.

Lena Kokab giftet seg i fjor med en iraner som nå er norsk statsborger. Etter seks år i Norge regner hun seg som godt integrert. Hun snakker godt norsk, har strålende eksamenspapirer fra videregående, og hadde begynt å studere økonomi/administrasjon ved Norges Handelshøyskole (NHH).

– Giftermålet er problemet

Nemndleder Per Olav Flatabø i UNE (Utlendingsnemnda), som har avgjort Lenas sak, sier han ikke kan gå inn i detaljene. Men han bekrefter at Lenas ekteskap er hovedproblemet. I og med at hun har giftet seg, må hennes sak behandles i lys av at hun har en ny familie.

– Hun kan ikke søke gjenforening med sin opprinnelige familie som hun kom til Norge sammen med, sier han.

Bergens Tidende