Det sier Svein Einar Bolstad, fylkesleder i Norsk Lektorlag i Hordaland.

— Enten er en skole godkjent og åpen, eller så er den ikke godkjent og dermed stengt inntil kravene er oppfylt. Så enkelt burde det være, sier Bolstad.

Han er overbevist om at private bedrifter aldri ville fått lov til å drive videre hvis det ble funnet alvorlige mangler ved arbeidsmiljøet.

— Kommunens egne skjenkekontrollører stenger spisesteder på flekken hvis de ikke tilfredsstiller kravene. Men det ser ut til å gjelde helt andre regler for kommunen selv, sier Bolstad.

Planer kan endres

Det eneste politikerne klarer å gjøre, mener Bolstad, er å sette opp fremdriftsplaner som forteller hvordan man har tenkt å gjøre det.

— Men det er visst ikke så farlig i hvilken fart det blir gjort, og en plan som ser fin ut på papiret, kan fort endres i neste møte, sier han.

Bolstad mener at foreldrenes arbeidsutvalg på de enkelte skoler gjør en dårlig jobb hvis de ikke reagerer.

— Medlemmene i utvalgene har barn på skolen. Finner de seg virkelig i at barna oppholder seg i årevis i helseskadelige bygninger? Når loven brytes bevisst, slik kommunen gjør og har gjort i tiår, bør man forsøke politianmeldelse. Lovbrudd er lovbrudd, uansett hvem som gjør det, sier Bolstad.

- Tafatte

Ifølge Bolstad er både Arbeidstilsynet og Brannvesenet så tafatte at de ikke får seg til å stenge en skole selv om manglene er store.

— Etter min mening bør Helsetilsynet i kjølvannet av en så alvorlig rapport som den som nå er lagt frem, også kunne ha myndighet til å si at denne skolen ikke er bra nok, den må stenges med øyeblikkelig virkning. Det er noe med at ansatte og elever skal kunne stole på at de oppholder seg i et trygt og ikke helsefarlig miljø, sier han.