EINAR H.G. SPANG

— Det er betenkelig at Elevorganisasjonen overprøver både de politiske beslutningsprosessene og de faglige vurderingene som ligger til grunn for iverksettingen av prøvene. Disse prøvene er neppe perfekte, men de er et skritt på veien til mer kunnskap og større åpenhet om læringsresultatene i skolen. Dette er norsk lektorlags holdning, som jeg støtter helt, sier fylkesleder i Lektorlaget i Hordaland, Svein Einar Bolstad, til Bergens Tidende.

Mot Utdanningsforbundet

Lektorlaget går dermed imot Utdanningsforbundet som mener det er feil av Kristin Clemet å offentliggjøre resultatene fra fjorårets nasjonale prøver. - Det vil kun skape frustrasjon og motvilje blant lærerne, og viser at dette dreier seg mest om politisk prestisje og ideologi. Det er en tro på en slags tallmagi, mener Per Aahlin i Utdanningsforbundet.Utdanningsforbundet mener de nasjonale prøvene på sikt kan bli et godt redskap for skoleutvikling og tilpasset opplæring. Om de ikke misbrukes.

— Det viktige her er at det er ikke elevene som blir vurdert. Det er skolenes evne til å gi elevene kunnskap. Vi mener det er viktig at folk får kunnskap om kvaliteten på den enkelte skole. Vurderingen av prøvenes faglige kvalitet og verdi må baseres på kunnskap, og vi i Lektorlaget tillater oss å hevde at Elevorganisasjonen i denne sammenhengen er å betrakte som ufaglærte, sier Bolstad om elevorganisasjonens aksjon.

Norsk Lektorlag avviser en tankegang om at det er skam for elever å gå på en skole som scorer lavt. Norsk Lektorlag mener at disse elevene må betraktes som ofre for en uklok kommunal skolepolitikk, og at de ikke er tjent med at problemet skjules og privatiseres.

Norsk Lektorlag verdsetter Elevorganisasjonens politiske mandat, som er å fremme elevenes interesser ved å fungere som vaktbikkje og stille kritiske spørsmål. På en slik bakgrunn er det vanskelig å forstå at de vil hindre offentliggjøring av prøvene fordi det kan «henge ut» noen.

Langt mer nyansert

— Føler dere at Elevorganisasjonen har elevene bak seg?

— Alle elever blir i dag kollektivt innmeldt i Elevorganisasjonen. Den styres av liten gruppe, som formelt uttaler seg på vegne av alle. Vi tror dette gir et helt feil bilde, da meningene blant elevene etter min erfaring er langt mer nyansert enn det organisasjonen gir uttrykk for, sier Bolstad.

Norsk Lektorlag er skeptisk til en tabloidisering av skoledebatten. Resultatene av de nasjonale prøvene utgjør viktige biter i et større puslespill som etter hvert skal settes sammen til et mer informativt bilde av skolen. Men for de elevene som går i skolen i dag, vil det være for sent å bedre undervisningen om fem år. Offentliggjøring og mediedebatt er det mest effektive virkemidlet for å få skoleeiere og politikere til å reagere raskt nok. Norsk Lektorlag mener at elevene har mye å tjene på dette.