— Fartøyet blir nå slept rundt plattformene Balder og Gare. I løpet av natten vil de fire slepebåtene sette kursen mot Bergen, opplyser vakthavende redningsleder ved Hovedrednigssentralen i Sør-Norge, Nils-Ole Sunde, til bt.no.

Rederiet Stolt Offshore bekreftet klokka 20 at to slepebåter hadde lyktes med å feste slepetau til kolossen LB200.

Bølgehøyden i området var da på fem-seks meter, og derfor tok det enda flere timer før situasjnen var under kontroll.

Lørdag ettermiddag og kveld ble 150 av de 265 personene som var om bord i LB200 evakuert. 80 av disse ble sendt til Stavanger, de andre ble fraktet til plattformer i området.

– Vi har også evakuert 38 av de 57 som befant seg på produksjonsskipet Balder. I tillegg er det snakk om å starte evakuering fra Grane-plattformen. Vi har et helikopter på plattformen nå, sier Bang-Andersen.

Han understreker at all evakuering skjer «for alle tilfellers skyld». De evakuerte er de som ikke hører med til sik-kerhetsbemanningen på fartøyene.

Etter det bt.no forstår skal det befinne seg tre nordmenn om bord på LB200, men HRS kunne ikke bekrefte dette. Stolt Offshore AS som eier rørleggings-fartøyet, ønsket lørdag ikke å uttale seg annet enn gjennom pressemeldinger.

Kan kollidere

Lørdag formiddag var man redd for at fartøyet kunne komme til å kollidere med Heimdalplattformen i 23-tiden samme kveld.

– Det er ikke snakk om den nå lenger. Nå er kursen en annen, sier Bang-Andersen.

Da BT snakket med Trygve Sveen, vakthavende redningsleder ved HRS, i 19.30-tiden, sa han at det i hvert fall tok seks-syv timer før det er fare for et sammenstøt.

– En slepebåt er nå festet til fartøyet og nummer to er i ferd med å bli festet. I tillegg kommer det to slepebåter til, den første klokken 21 og den neste klokken 22 i kveld, sa han videre.

– Vi regner med at vi har god tid til å tømme både rørleggingsfartøyet og aktu-elle plattformer før et eventuelt sammenstøt, sier han.

Bang-Andersen understreker at ingen-ting tilsier at et sammenstøt helt sikkert kommer til å skje.

LB 200 befinner seg sør for Harding-feltet i den britiske sektoren i Nordsjøen og var på vei til Hanøytangen på Askøy da begge slepene ble brutt.

Fartøyet har lagt rør i traseen for Langeled mellom Easington og Aukra ved Molde. Langeled er rørledningen som skal bringe gassen fra feltet Ormen Lange i Norskehavet via Sleipner til gassterminalen i Easington. Statoil er ansvarlig for prosjektutførelsen for Langeled-prosjektet på vegne av Hydro, som er operatør for Ormen Lange.

Årsaken ukjent

Rørleggingsfartøyet er en slags flytende fabrikk, der rørene sveises sammen om bord før de senkes ned i sjøen. Fartøyet har ikke egen motorkraft, men er av-hengig av slepebåter. Vanligvis er det nok med to slepebåter, men nå blir altså fire brukt for å være sikker på at rørleg-gingsfartøyet ikke sliter seg løs igjen.

Det er foreløpig ikke kjent hvorfor begge slepene ble brutt like før klokken 09.00 i morges. Både norsk og britisk kystvakt er varslet om uhellet. Hjelpefar-tøyer jobbet tidligere lørdag med å gjenopprette slepene.

– Vi har 12 helikopter i området, og har kallet inn ekstra flygeledere for å holde kontroll på disse. I tillegg har vi tredoblet bemanningen på HRS, sier Bang-Andersen.

Lørdag kveld hadde vinden løyet noe, men det blåste fremdeles stiv kuling i område. Bølgehøyden var seks meter.

Rørleggingsfartøyet «LB200» som er i drift i Nordsjøen, blir lørdag evakuert av frykt for at fartøyet kan komme til å treffe oljerigger i området.