Forrige uke la Marte Rønning ved Statistisk sentralbyrå (SSB) frem resultatene av en omfattende analyse av som viste at lekser bedrer prestasjonene til elever med ressurssterke foreldre, men gir ingen effekt blant elever med mindre ressurssterke foreldre.

Analysen viste også at skoleklasser som får lekser har større forskjeller i elevprestasjoner enn leksefrie klasser.

Tirsdag la Lihong Huang ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (Nova) frem en undersøkelse hvor hun har sett på sammenhenger mellom elevers hjemmebakgrunn, sosial kapital i skolen og skoleprestasjoner.

Huang konkluderer med at foreldres sosiale status og gode relasjoner til foreldre og lærere er de sterkeste påvirkningsfaktorene til at noen elever gjør det bedre på skolen enn andre.

Etter at det er kontrollert for elevenes alder, kjønn, skolestørrelse og hjemsted, finner Huang at modellen forklarer så mye som 34 prosent av ulikheten i elevenes prestasjoner.

Foreldrenes eller hjemmets sosiale status har en direkte, sterk og positiv effekt på elevers prestasjon. Hjemmets økonomiske status synes ikke å ha en direkte effekt på skoleprestasjoner.