Ingen personer ble skadet eller innåndet gassen, da alarmen gikk på Kollsnes. Mannskaper fra sivilforsvaret og alle redningsetatene rykket ut. Også Haukeland Universitetssykehus ble satt i beredskap.

— Det har gått bra med både folk og anlegg, det er det viktigste, sier Nils Ottar Halland, direktør ved Kollsnes prosessanlegg.

Fabrikkområdet er over én kilometer langt og alle de 350 ansatte ble evakuert umiddelbart. Kun 21 personer med ulike beredskapsoppgaver ble igjen.

Hele anlegget stengt

Det hersket en perioden forvirring om det var snakk om en øvelse eller en reell hendelse.

— Det er riktig, men det har vært en lekkasje, bekrefter operasjonsleder Frode Kolltveit ved Hordaland politidistrikt.

Lekkasjen var utendørs, og førte til at hele anlegget ble stengt ned. Hendelsen på StatoilHydros prosessanlegg på Kollsnes i dag vil bli gransket.

Sjefen for anlegget, Nils Ottar Halland, bekrefter at lekkasjen av såkalt konsendat, har skjedd i et område ved en ventil.

Koster millioner av kroner

  • Vi skal granske omfanget og størrelsen på lekkasjen, sier Halland.

Kondensatet er lett antennelig og man fryktet at det skulle eksplodere. All virksomhet er stanset og kranen til og fra havet stengt, i påvente av undersøkelser av anlegget.

Halland ønsker ikke å spekulere i årsaken til lekkasjen i dag, men håper og tror at de vil kunne gjenåpne anlegget om kort tid. Hver time virksomheten står stille, koster millioner av kroner.

— Vi er nok i gang igjen om noen timer, sier Halland til bt.no ved 15.45-tiden.

Sivilforsvaret rykket ut

Klokken 14.20 opplyste alarmoperatør Rune Wigum i Bergen brannvesen at situasjonen var under kontroll. Meldingen om lekkasjen kom til politiet klokken 13.41.

— Vi har fått melding om lekkasje på Kollsnes-anlegget i Øygarden. Så langt vi vet heter stoffet hexylenglykol, et svært lett antennelig og eksplosjonsfarlig stoff, sa operasjonsleder-kollega Bjarne Flokenes ved 14.10-tiden.

Lekkasjen er av et kondensat, som er flytende, opplyste Kollsnes-ledelsen på en pressekonferanse i ettermiddag.

Politiet eskorterte en gruppe fra Sivilforsvaret til Kollsnes.

— Vi hadde en lekkasje, og jobbet intenst med å få oversikt over situasjonen.

Skum mot brannfaren

Deler av anlegget ble skumlagt og stengt ned.

— Vi har skum på store tanker. De brukes for å motvirke at kondensat antennes, ble det opplyst på pressekonferansen.

Prosessanleggene på Kollsnes i Øygarden vest for Bergen behandler gassen fra feltene Troll, Kvitebjørn og Visund.

Hexylenglykol er et fargeløst og brannfarlig stoff med en karakteristisk luft. Ved innånding kan man få irriterte øyne, hud og luftveier. Inhalasjon kan også føre til nakkesmerter, en brennende følelse og hoste. Høye konsentrasjoner kan forårsake bevisstløshet.

Dag Myrestrand
SONJA YSTAAS (MMS)
Sonja Ystaas (MMS)
Elin Elvsås (MMS)