— Gassen er vurdert som ufarlig og lekkasjen er under kontroll. Folk som kjenner seg dårlige i området oppfordres til å ta kontakt med lege, sier operasjonsleder Harald Vårdal.

Det er snakk om en liter av stoffet Tetrahydrotiofen.

– Det er et stoff som vi tilsetter gassen for at vi skal merke det dersom det blir lekkasje, sier beredskapssjef Jarle Birkeland ved Sogn og Fjordane Energi til NRK.

Anlegget ligger i et industriområde cirka 100 meter fra nærmeste hotell i Eid kommune. Politiet vurderte å sette i gang evakuering, men anså det som unødvendig når de fant ut hva slags stoff det var snakk om.

– Stoffet er på avstand helt ufarlig, men gi kvalme og irritasjon, sier lensmann Webjørn Moa til NTB.

Han tror ikke mange vil få plager etter lekkasjen, men anbefaler folk å kontakte lege hvis de får en reaksjon.

– Brannsjefen her oppholdt seg oppe ved anlegget i nesten en time, og han følte seg like fin etterpå, sier Moa.

Etterforskning av uhellet vil igangsettes mandag.