Både byrådet i Bergen og Kvalitetsutvalget nedsatt av Utdannings— og forskningsdepartementet er enige om at elevene i grunnskolen må ha mer fysisk aktivitet - også utenom de ordinære gymtimene.

— Vi e' for! sier elever vi møtte ved Minde skole.

Tanken er å integrere fysisk aktivitet og faglig påfyll. Når elevene har såkalt uteskole lærer de matte, norsk og andre fag samtidig som de bestiger Løvstakken eller på andre måter beveger seg ute i naturen, ifølge rektor.

Bruker naturen

— Hvordan kan det gå til?

— Vi bruker naturen og det vi ser, i undervisningen. Går vi forbi en heisekran kan vi flette inn matematikk og vinkler. For de mindre barna kan det være snakk om å telle bein og hale på en katt, og noen elever har målt opp skolegården, sier rektor på Minde skole, Else Lerche Raadal, entusiastisk.

Også elevene vi møtte var positive til å koble aktiviteter og undervisning:

— Vi kan leke og lære samtidig som vi har det gøy, sier Niels-Snorre Svensson i klasse 5b.

Andre forteller at de har lært førstehjelp og om forskjellige typer barskog mens de har vært ute på tur.

Kan få til mye

— Et slikt opplegg er helt i tråd med de prosessene vi ønsker å få til, sier idretts- og skolebyråd, Ruth Grung.

Hun antar at hovedlinjene i forslaget om økt fysisk aktivitet i skolene blir vedtatt når bystyret skal behandle saken rett etter sommeren.

Rektor på Minde skole er glad for planer om mer trim til hverdags:

— Helt topp, sier hun om målsettingen på en time mer fysisk aktivitet per dag.

— Vi har planer om å begynne hver dag for de litt eldre elevene med fysisk aktivitet, sier Else Lerche Raadal.

Hun tilføyer at det da kan være snakk om dans, aerobic, en joggetur eller andre aktiviteter.

— Det er bare fantasien som setter grenser for hva vi kan få til, sier hun.

Entusiastiske foreldre

Hun fremhever viktigheten av å ha en kreativ lærerstab som er villig til å se muligheter i en annerledes type undervisning.

— Og foreldrene er entusiastiske, legger hun til.

— De fikk være med på en utflukt til Løvstakken og så med egne øyne at vi får til å undervise selv om vi ikke står bak et kateter.

— Det er lov å ha det gøy på skolen, sier rektor Raadal.

UTESKOLE: Uken med uteskole på Minde skole avsluttes med slåballturnering. Michael Suleman og hans klasse 7b taper kampen tross intens innsats.<br/>Foto: BJØRN ERIK LARSEN