– Resultatet ble ikke så bra, sett med kommunens øyne, sier kommuneadvokat Helge Strand.

Han har akkurat fått dommen fra lagmannsretten. Grunneier er tilkjent 5,65 millioner kroner i erstatning. Det er 755.000 kroner mer enn skjønnsretten kom frem til. At kommunen anket til lagmannsretten, har dermed blitt en kostbar affære, i tillegg til at det forsinket prosessen med halvannet år.

Har tatt syv år

Bergens Tidende skrev i forrige uke om striden som har ført til at Midtun skole har ventet syv år på lekeplassen som politikerne lovet dem. Den gamle ble sprengt vekk da Midttun-Hop-sambandet skulle bygges.

I stedet skulle skolen få et fem mål stort område på østsiden av skolebygningen. Men kommunen klarte ikke å bli enig med grunneieren, og de siste årene har saken versert i rettssystemet. Kommunen mener saken er prinsipielt viktig. Derfor vurderer byrådet å anke videre til Høyesterett. I så fall vil det ta nye måneder og år før en endelig avklaring.

– Ankefristen er én måned. Vi vil gi et råd til byrådet i løpet av kort tid.

Strand anslår at en anke vi kunne behandles i Høyesterett til neste høst. Det får Berit Karin Nilssen, leder i FAU ved Midtun skole, til å grøsse.

– Vi trodde dette var opp og avgjort da dommen i skjønnsretten kom. Vi advarte kommunen mot å anke, og nå ser vi resultatet: Kommunen tapte penger og vi mistet tid.

Tveit vil ta tomten

Nilssen er skuffet over at kommunen skyver skolebarna foran seg i en prinsippstrid om en tomt.

– Nå må kommunen løfte blikket opp fra papiret, og se at det er mennesker det dreier seg om.

Oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit sier at han ønsker en rask løsning på saken, og at det er en del av det byrådet må ta med i avveiningen.

– Skolen har ventet lenge nok. Dersom vi anker, må vi se om vi kan forhåndstiltre eiendommen. Det betyr at vi overtar eiendommen, men at prisen fastsettes på et senere tidspunkt, sier en juleferierende byråd.

Sliten grunneier

Heller ikke grunneier Kenneth Erstad er fornøyd med erstatningen han er tilkjent.

– Den er altfor lav. Jeg har fått tilbud om å kjøpe tomten som den er for langt høyere beløp.

Likevel er Erstad ikke sikker på om han vil prøve å anke saken.

– Jeg er lei hele saken. Rett og slett utmattet. Det tar på å kjempe alene mot en så stor aktør.

Grunneieren forteller at han tilbød kommunen å kjøpe tomten for 5,2 millioner kroner i 2004, for å få saken ut av verden.

– Hadde de tatt det tilbudet ville de spart penger, og ungene kunne hatt lekeplassen sin nå.

Pengene til den planlagte lekeplassen er for lengst bevilget, og står og venter på en avklaring. Venter gjør også elevene på Midtun, som ønsker seg ballbinge, basketbane og lekearealer.

FAU-leder Nilssen ber begge parter sørge for at saken får en løsning nå.

– Jo lenger den går i rettssystemet, jo mer penger renner ut. Og ungene våre går ut av skolen uten å ha fått det de var lovet.