• Dumt at vi har benyttet området til lekeplass uten å sjekke det, sier far.

Deler av lekeområdet ved Kniksen plass barnehage i Bergen er avstengt på grunn av for høye stråleverdier fra en trafostasjon.

— Det er målt stråling over anbefalt grenseverdi, og vi har avgrenset området barna kan være på. Det er gjort med bukker lånt av Brann, sier barnehagestyrer Gløer Gudmundsen.

Barnehagen holder til ved Brann stadion, og skulle være en midlertidig barnehage, men er nå foreslått omgjort til permanent barnehage.

— Det jobbes med å skifte ut maskinparken inne i trafostasjonen. Det står for tur, ifølge BKK, sier styreren.

Han håper dette kan gjøres fort, slik at lekeområdet kan åpnes igjen.

For lite lekeområde

— Vi fikk melding for et par uker siden, og satte bukkene opp umiddelbart. Området har vært til disposisjon lenge, men vi har ikke brukt det siden barna har vært så små. Vi har begynt å bruke det nå, men har nå måttet gjerde inn deler for å ikke eksponere barna unødig mye, sier Gudmundsen.

Han understreker at tiltakene er gjort i samråd med Helsevernetaten for å redusere risikoen preventivt.

— Her gjelder føre-var-prinsippet. Barna i Kniksens plass barnehage skal ikke risikere noe ved å gå hos oss, sier han.

- Er lekeområdet som gjenstår stort nok?

— Nei. Hvis dette varer, er det ikke et stort nok lekeområde. Det er ikke mye det er snakk om, men det er ikke en praksis som kan vare. Jeg regner med at det blir midlertidig, sier styreren.

Regner med utbedring

Runar Brøste sitter i FAU i barnehagen, og fikk vite om det avstengte området i en e-post.

— Det er dumt at vi har benyttet området til lekeplass uten å sjekke det. Jeg vet ikke om ansvaret hviler på BKK eller kommunen, sier Brøste.

Han håper og tror barna ikke har lekt mye rundt trafokiosken.

— Jeg tror ikke de har vært der så mye. De har byttet på å være på området, sier han.

Brøste håper hele lekeområdet får en oppgradering.

— Det har vært en midlertidig barnehage, og det har alt båret preg av. Det er ikke en ideell lekeplass for barnehagen. Vi venter på at den skal bli permanent, og regner med at uteområdet blir utbedret, sier han.

Satte opp skjerming

Anne Mette Tuvin, kommunikasjonsrådgiver hos BKK, forteller at de gjennomførte en måling ved barnehagen i oktober i fjor.

— Vi var der og målte på oppdrag fra Bergen kommune, og har sendt resultatene tilbake til kommunen, sier Tuvin.

Trafostasjonen har stått på samme sted siden 1965. Tuvin sier etableringer som kommer til i ettertid selv må sørge for sikring. Hun kan ikke fortelle hvor høye verdier som ble målt.

— Vi henviser til Statens stråleverns anbefalte grenseverdier, sier hun.

BKK gjorde et skjermingstiltak i nettstasjonen på bestilling fra kommunen i vår. Da ble det satt opp aluminiumsvegger inni nettstasjonen der det var mulig.

— Det er noen tekniske installasjoner inne i nettstasjonen som skal skiftes i løpet av førstkommende vinter. Da vil vi kunne komme til siste veggen, og sette opp skjerming der også, sier kommunikasjonsrådgiveren.

- Trafoen skal skiftes

Byråd for finans og eiendom, Liv Røssland, sier at kommunen stilte spørsmål om trafokiosken ved opprettelsen av Kniksen plass barnehage, og da fikk gjennomført målinger av magnetfeltene.

— Så ble det gjort tiltak for å dempe strålingen, før det deretter ble det tatt nye målinger, og det viser seg at strålingen fortsatt er for høy enkelte steder. Så har styreren satt opp noen bukker etter føre-var-prinsippet, sier Røssland.

Hun understreker at trafokiosken står utenfor barnehagens eget område, og at bukkene er en midlertidig løsning.

— Trafoen skal skiftes ut, det ble kommunen og BKK enige om i sommer. Jeg har bedt om en tilbakemelding fra BKK om når den sblir skiftet, men har ikke fått svar ennå. Flere etater jobber nå med saken, sier Røssland til bt.no mandag formiddag.

SIKKER AVSTAND: Utenfor gjerdet kan barna i Kniksen plass barnehage leke trygt.
Leif Gullstein