– Selv om samfunnet trenger barnehageplasser, kan vi ikke ofre et regulert friområde, sier Johan Fredrik Raunlid, leder i Rollandstunet Vel.

– Vi må nok dessverre ofre friområder hvis vi skal nå målet om full barnehagedekning, sier oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit (V).

– Bukken til havresekken

Sammen med nabo Bente Knoph står Raunlid og betrakter lekemarken bak Kollåsen grendaskole øverst i Rollandslia i Åsane. En nesten flat slette omgitt av akkurat passe bratte nybegynner-bakker. Herfra går var det sti helt til Rundemanen.

I dag er her stille, men marken er mye brukt både av småbarna på Kollåsen skole og tusenvis av beboere på Rolland, forteller Raunlid og Knoph.

Nå er lekemarken truet fordi kommunen vil klargjøre den for en ny fire avdelingers barnehage. Reguleringsplanen er ute på høring. Bakgrunnen er et vedtak i bystyret om å starte reguleringsarbeid for barnehage blant annet i Rollandslia.

Bente Knoph synes det er underlig at bystyret kan vedta slikt, uten en gang å ha sett tomten.

– I det hele tatt synes jeg det er mye bukken til havresekken i slike saker. Kommunen vil ha barnehage, kommunen eier tomten og kommunen kan godkjenne utbyggingen, sier hun og rister på hodet.

– Har annen tomt

Helt siden det første varslet kom, har Rollandstunet Vel argumentert for at barnehagen i stedet bør plasseres nord for skolen. Der er det for lengst avsatt en barnehagetomt.

Dette har planavdelingen avvist med å påpeke at den avsatte tomten er for liten. For å få plass nok må det også her ofres friareal.

– Krattskogen bak skolen må de gjerne ta. Det friarealet er det ingen som bruker, lyder tilbudet fra Raunlid.

Beboerne i Rollandstunet er bekymret for trafikken som barnehagen fører med seg. En fire avdelingers barnehage har plass til opptil 92 barn. Muligens blir den døgnåpen.

Det betyr biler inn og ut fra morgen til kveld. Den nye parkeringsplassen ligger like fremfor husrekken i Rollandstunet.

– Ikke forsvarlig

– Hvorfor ikke heller bruke den allerede avsatte barnehagetomten nord for skolen, Hans-Carl Tveit?

– Det er en tomt på litt over et mål, som vi vanskelig får utvidet. Her er ikke plass til mer enn en eller to avdelinger. En så liten barnehage er ikke forsvarlig å bygge i dag.

– Men det er forsvarlig å ta en mye brukt lekemark til barnehage?

– Det er dessverre det. I allerede ferdigutbygde områder er barnehagetomtene ofte for små etter dagens standard. Da gjenstår kanskje bare friområdene, sier Tveit og legger til:

– Vi prøver å bevare grøntstrukturen. Ettermiddager og kvelder kan alle fritt benytte utearealene i barnehagene.

– En akebakke med gjerde midt i har mistet sin verdi?

– Jeg ser de problemene. Men dette må vi gjøre for å få barnehager til alle, sier oppvekstbyråden.

IKKE HER: Lekemarken øverst i Rollandslia er for verdifull til å ofre som barnehagetomt, mener Johan Fredrik Raunlid og Bente Knoph.
Knut Strand
MEN HER: Krattskogen bak Kollåsen skole er velegnet til den nye barnehagen, sier Johan Fredrik Raunlid og Bente Knoph.
Knut Strand