Marie Hustad, Solveig Bergstrøm og Monica Rikoll flyttet inn i det de trodde var en nyrehabilitert leilighet i Von der Ohesvei 2 i Sandviken 3. juli. De stusset litt på at deler av leiligheten så mer ut som en byggeplass enn en bolig, men trodde i første omgang at tingene skulle ordne seg kjapt.

Hull i taket

Det var et svært hull i taket i gangen til etasjen over. De kunne ikke se noen rømningsveier eller brannsikring. Det ene av de tre soverommene var for lite til å kunne fungere som beboelsesrom.

Mandag for en uke siden hadde de planer om å dra på IKEA for å kjøpe utstyr til leiligheten. I stedet måtte de begynne å planlegge utflytting. En henvendelse til byggesaksavdelingen i Bergen kommune avslørte at de hadde flyttet inn i et hus som var under ombygging uten godkjenning. Det var ikke annet å gjøre enn å komme seg ut. Alle tre har nå funnet seg nye steder å bo, etter å ha bodd på sofaen hos venner en periode.

— Vi har hørt slike historier, men trodde aldri det skulle skje oss, sier Marie Hustad. Selv bodde hun bare to-tre dager i leiligheten. De andre to hadde flyttet inn noen uker tidligere.

Alle tre er lykkelige for at de ikke hadde rukket å få unna storinnkjøpene på IKEA før flyttesjauen.

«Helter» på byggesak

De tre jentene er imponert over hjelpen de har fått fra byggesaksavdelingen i kommunen i den vanskelige situasjonen de har havnet midt oppi.

— Folkene der har vært utrolig hjelpsomme og profesjonelle. De kom på befaring med en gang vi kontaktet dem fordi vi begynte å lure på hva dette var for noe, og de har fulgt oss godt opp i denne prosessen. Vi har fått god veiledning og støtte, og de har handlet raskt og gitt gode råd om hva vi skal gjøre, og de har vært tilgjengelige når vi har trengt det.

Stoppordre på stoppordre

Allerede i fjor høst fikk huseieren stoppordre for arbeidet med ombygging av det gamle trehuset i Von der Ohes vei.

Sissel Budal, leder for tilsyn i byggesaksavdelingen i Bergen kommune, kjenner godt saken.

Hun bekrefter at det gang på gang er gitt ordre om stopp i byggearbeidene, og truet med tvangsmulkt. Byggesaksavdelingen har også anmeldt huseieren til politiet.

Klart ulovlige

Byggearbeidene blir betegnet som klart ulovlige, og det er ikke søkt om bruksendring. Dagen før jentene flyttet ut var byggesaksavdelingens folk på befaring på stedet, og ga enda en stoppordre.

Bygården Von der Ohesvei har opprinnelig tre leiligheter, men har det siste året vært under ombygging til syv boenheter. Blant annet er det i gang innredning av kjelleren. Ikke noe av dette er godkjent av byggesaksavdelingen, og det har heller ikke vært søkt om bruksendring.

Sissel Budal sier at saken er ganske spesiell.

— Det hender vi har saker der det blir gitt stoppordre for byggeprosjekter, og i de aller fleste tilfellene blir det respektert, sier hun.

At stoppordrer blir ignorert, hører til unntakene.

Politiet stengte inngang

— Hvilke virkemidler har man i slike tilfeller?

— Vi har fått muligheter til å ilegge større beløp enn tidligere i tvangsmulkter. I dette tilfellet har vi grepet inn gjentatte ganger for å stoppe ombyggingen, sier Budal.

Da stoppordrene ikke ble respektert, gikk byggesaksavdelingen så langt at de koblet politiet inn i saken. Hovedinngangsdøren til kjelleren ble plombert av politiet, men arbeidene har fortsatt likevel. Arbeiderne skal ha tatt seg inn via en bakdør.

Ender i forliksrådet

De tre jentene har krevd å få tilbakebetalt husleien på omkring 10.000 kroner og depositumet på 33.000 kroner. Huseieren har nektet, og saken er nå sendt over til Forliksrådet. Det bekrefter jentenes advokat, Petter Rysst.

– Har fulgt alle regler

Huseieren, Roar Fløtre, tilbakeviser alle påstander og sier at han ikke aksepterer at jentene trekker seg fra leieavtalen.

— De besiktiget leiligheten på vanlig måte uten å komme med innvendinger, de skrev under på en leiekontrakt og fikk utlevert nøkler. Helt normale prosedyrer, alt sammen. Da kan de ikke komme i ettertid og si at nei dette rommet var litt for lite og her var det mye byggerot. De visste jo hva de gikk til. Derfor vil det bli avkrevd leie i henhold til kontrakten på ett år, sier han.

Roar Fløtre tilbakeviser også at leiligheten ikke har rømningsveier.

— Samtlige rom har forskriftsmessige rømningsmuligheter via vinduer, sier han.

Om stoppordrene fra kommunen sier han at de er gitt på feil grunnlag. Han viser til at byggesaksavdelingen tidligere har gitt stoppordre for et annet prosjekt som han var involvert i, den gang i Olaf Ryes vei.

— Jeg klaget på stoppordren og fikk til slutt medhold. Da hadde det gått hele ni måneder. Vi fikk ikke så mye som en beklagelse fra byggesaksavdelingen, sier han.

Fløtre mener innrømmer at det nok har vært satt i gang arbeid på huset i Von der Ohes vei før endelig godkjenning har foreligget. Han presiserer at arbeidet i kjelleren er stoppet. Når det gjelder resten av huset, er stoppordrene påklaget, sier han.

Rune Sævig