En dobbelthall, slik som Framohallen i Fyllingsdalen, står nemlig høyt på den kommunale handlingsplanen over idrettsanlegg. Kommunen hadde opprinnelig avsatt 12,5 millioner kroner, men krisen i kommuneøkonomien i 2003 og 2004 gjorde at midlene ble dratt inn og prosjektet ble utsatt til etter 2009.

– Hallen står fortsatt på den vedtatte handlingsplanen for idrettsanlegg. Men bevilgning er ikke gjort, svarer fungerende idrettsdirektør Bjørn Ove Diesen.

Ferdig i 2007/08

Dobbelthallen vil komme på det planerte området ved inngangen til friidrettsbanen, mens friidrettshallen er tenkt plassert i den andre enden av banen, der det i dag er en grusbane. Så kommer en ny kunstgressbane innenfor der igjen.

– Det er to vidt forskjellige prosjekter og det ene griper ikke inn i fremdriften av det andre, understreker Diesen.

Han skal lede byggearbeidet med friidrettshallen, som er et hasteprosjekt, i og med at Kulturdepartementet har ekstraordinære midler til de tre første friidrettshallene i Norge. Etter at giveren Trond Mohn sa nei til å bygge på Åstveit, er Leikvang det eneste alternativ. Diesen håper formalitetene kan ryddes av veien på denne siden av sommeren, slik at byggingen kan starte rundt årsskiftet.

Sniker ikke i køen

Det er snakk om en bevilgning på 15 millioner kroner til hver, og Bergen er sterkt ønsket som en av de tre hallene.

– Det er et betydelig beløp og en sjanse vi ikke kan la gå fra oss. Så nå gjelder det bare å finne løsninger der dette kan realiseres innen rimelig tid, uten at det skal gå på bekostning av de vedtatte anleggene som står på handlingsplanen. Det er derfor vi er så avhengig av å få en ekstern finansiering på dette, sier Diesen.

Den kommer fra Trond Mohn, i tillegg til tippemidler og de ekstraordinære 15 millionene fra Kulturdepartementet.

Prosessen videre er at Diesen skal lage en politisk melding om friidrettshallen, som så skal behandles i byrådet. Hallen skal ligge på et privat område, eiet av en stiftelse. Men Diesen ser klare fordeler i at området er regulert til idrettsformål.

– Dermed slipper vi å lage en ny reguleringsplan, og det er klart at det øker muligheten til å få en hurtig avgjørelse. Men vi må så klart også ha idrettens velsignelse før vi setter i gang, sier Diesen.