— Dette er omtrent som å få tildelt OL seier fylkestrygdedirektør Tore Thorsnes. Det var seks fylkeskontor som var med i finalerunden.

Samarbeidet med andre statlege kontor i Leikanger, blant anna Fylkesmannen sin kompetanse på infrastruktur på IT-sida og med vegkontoret når det gjeld fag og rekruttering, var sterkt medverkande til at Leikanger fekk denne prestisjejobben.

— Det er skikkeleg kjekt å få vera med å utviklla etaten vidare. At me vann denne kampen ut frå kvalitetstanken er det beste kvalitetsstempel me kan få, seier prosjektleiar for den nye statlege løns- og rekneskapssentralen for dei 7000 trygde-tilsette, Brynhild Runa Sterri til Sogn Avis.