— Hvis barna skal ha både mors og fars etternavn, blir det kanskje for tungt med dobbeltnavn, tror tobarnsfar Odd Kolmannskog.

Han har to barn, Isak på tre år og Oda Kristine på fem år. Hadde det ikke vært for at barna bare har fars etternavn, hadde det kanskje ikke blitt dobbeltnavn på Oda.

— Jeg tror nok flere etternavn er hovedårsaken til at folk velger vekk doble navn i dag, sier han.

Emma Tallulah, Maud Angelica og Leah Isadora. Tall kan tyde på at Märtha Louise og Ari Behn ikke er trendsettere av dobbeltnavn.

Antallet halvert siden 1950

I det nye fornavnsleksikonet «10.001 navn» blir nemlig dobbeltnavnets historie gjennomgått.

I perioden 1940-50 hadde kjært barn mange navn og hele 54 prosent av alle nyfødte fikk dobbeltnavn. I dag får i underkant av 25 prosent av alle barn to fornavn, ifølge Statistisk sentralbyrå.

— Det har bare gått nedover siden femtitallet. Noe av grunnen til dette er at det ikke lenger er like mye press på å kalle barna sine opp etter besteforeldre og oldeforeldre, forteller Øyvind Hartberg, pensjonert prest og navneekspert.

Han forteller at det tidligere nærmest var forventet at du kalte opp barnet ditt etter slektninger.

I noen søskenflokker ble også flere av barna oppkalt etter samme person. Som for eksempel Jon Erik, Per Erik, Ole Erik etc.

Nytt normalnavn

— Nå får flere og flere barn to etternavn og mange innser at det å ramse opp en norskstil når du skal fortelle navnet ditt blir litt tungvint, sier han.

Kristoffer Kruken, professor i navnegranskning ved Universitetet i Oslo, forteller at det nye normalnavnet er på tre navn. Ett fornavn og to etternavn.

— Det er litt omvendt av hvordan det var før med to fornavn og gjerne ett etternavn. Alt tyder på at denne trenden vil fortsette, for selv om det nå er moderne med korte navn som man enkelt kunne satt et ekstra navn bak, så ser vi ingen økning i dobbeltnavn, forteller han.

Han understreker at det fremdeles er noen som kaller opp barna sine etter slektninger, men at det nå blir gjort mer av glede enn av plikt.

I familien Kolmannskog fikk Oda navnet sitt etter sin bestefar Odd. Hennes andre fornavn har hun arvet etter sine to oldeforeldre.

— Det var ikke forventet av slekten, men noe vi ønsket å gjøre. Samtidig kaller vi Oda bevisst bare ved første fornavn, forteller pappa Kolmannskog.

Kan fortsette å minke

Da lille Isak ble født ønsket familien et enkelt og kort navn.

— Vi skrev en liste og endte opp med navnet Isak, som sto fint til Oda, forteller han.

Ifølge Jørgen Ouren, ekspert på navnestatistikk i Statistisk sentralbyrå, får litt over halvparten av alle barn mer enn ett etternavn.

— Hvis vi legger til dem som velger to etternavn med bindestrek mellom, blir det enda flere, forklarer han.

I 2003 ble det nemlig lov å sette en bindestrek mellom etternavnene til mor og far. I statistikkene teller dette bare som et navn.

- Men vil dobbeltnavn forsvinne helt på sikt?

— Nei, det tror jeg ikke, men jeg ser ikke bort i fra at det kan fortsette å minke, sier han.

Dobbeltnavn eller ikke? Hva mener du? Bruk feltet under.