Mannen bodde i en leilighet han leiet av Bergen kommune. I mai i år var han blakk, og bestemte seg for å skaffe penger ved å inngå leiekontrakter på kommunens leilighet.

I tur og orden skrev han leiekontrakter med ni kvinner og en mann. I tillegg prøvde han å lure ytterligere to kvinner. Han fortiet hele tiden at han ikke eide leiligheten, og at han slett ikke hadde til hensikt å leie den ut.

Fra hver av de boligsøkende krevde han depositum ved inngåelse av leieavtalen. Depositumets størrelse varierte fra 3.000 til 6.200 kroner.

Mannen ble selvfølgelig avslørt da ingen av dem fikk flytte inn i leiligheten. Nå er han dømt til ubetinget fengsel i 45 dager for bedrageriene, og til å tilbakebetale pengesummene han svindlet til seg.

I Bergen forhørsrett kom han med en uforbeholden tilståelse, men mente at straffen var for streng. Han sa seg også villig til å betale erstatning til de fornærmede.