ARVID BERENTSEN

Det forklarte Havnå selv i retten nå i formiddag. Han inngikk leiekontrakt under navnet Torbjørn Gyberg.

— Hvorfor? spurte rettens formann, sorenskriver Helge Bjørnestad.

— Oppdragsgiveren sa det var fint hvis jeg fikk mest mulig avstand til denne leiligheten, sa Havnå.

Han opplyste at han leide boligen etter oppdrag fra en person. Etter å ha sett seg ut leiligheten kjørte han til hovedstaden, hvor han tok inn på Rainbow Hotel Spectrum ved Brugata. På en café like ved hotellet møtte han, ifølge egen forklaring, personen som var oppdragsgiver. De kjørte sammen til leiligheten som Havnå tok i bruk i oktober 2003.

Han forklarte at oppdragsgiveren hadde gjort det klart for ham at hensikjten med leieforholdet var å skjule noen folk.

Leieavtalen trådte i kraft relativt kort tid før Postens Brevsenter i Oslo b le ranet natt til mandag 27. oktober 2003. Havnå forklarer seg om dette ranet først, og eksamineres nå av rettens formann.