— Det er fredag den 13. i dag, sier en liten gutt.

Det går et gisp gjennom den lille forsamlingen på Tyrihans i Vadmyra barnehage i Loddefjord. Det er samlingsstund og stemningen er god.

Litt lenger nede i gangen sitter styrer Torill Hodneland. Der er stemningen ikke fullt så god. I to og et halvt år har hun måtte leve med innsparinger og budsjettkutt.

— Jeg liker jobben min veldig godt, men jeg skulle ønske at jeg kunne bruke mer tid på innhold enn økonomi. Jeg blir veldig sliten av at vi sakte tappes for ressurser, sier Hodneland.

Vi kan ikke ha en tvangstrøye på oss hele tiden. Torill Hodneland

- Tvangstrøye

Hun er en av styrerne i Bergen som er med på å fronte barnehageopprøret i byen. I dag skrev Bergens Tidende at 65 styrere mener at sparetiltakene i de kommunale barnehagene i Bergen har gått så langt at det går ut over barnas sikkerhet. Styrerne har også sendt et krast brev til byrådet for å si at smertegrensen er nådd.

— Vi kan ikke ha en tvangstrøye på oss hele tiden. Når skal vi få se en lysning i skogen, spør hun.

Hodneland har vært styrer i Vadmyra barnehage siden 1980 og har i dag ansvaret for 41 barn og 9 ansatte.

— Vi strekker oss allerede veldig langt og det å gå hjem fra jobb å tenke: «Gud, dette gjorde jeg ikke godt nok», er ikke bra, sier hun.

Hun forteller at de to første årene med innsparing var veldig tøffe for barnehagen.

— Vi måtte blant annet få ekstramidler i fjor for å få driften til å gå rundt.

Årets budsjett ser heller ikke særlig bra ut for barnehagen.

— De siste prognosene viser at vi går mot et underskudd på 80.000 kroner, sier hun oppgitt.

— Jeg er ikke bekymret

— Jeg er ikke bekymret for totalbildet i barnehagene i Bergen. De enkelttingene som tas opp vil vi gå inn i, sier byråd for skole og barnehage, Filip Rygg (KrF).

Han viser til dagens møte med styrerrepresentanter for alle de kommunale barnehagene. De ble enige om denne uttalelsen:

«Styrernes initiativ i saken handlet om å komme med et varsku når det gjelder kvaliteten i barnehagen, bemanningen er en sentral faktor for å opprettholde kvalitet. Gruppen beklager at saken fikk et fokus på sikkerhet i dagens BT. Dette var aldri meningen da sikkerhet alltid kommer først for alle styrerne!»

— Jeg er glad vi har trygghet i forhold til sikkerhet. Vi gjør også mange tilsyn i barnehagene, og både de og foreldreundersøkelser tyder på at barnehagene i Bergen har høy kvalitet og fornøyde brukere. At det kommer en budsjettdiskusjon før budsjettene skal legges, er helt naturlig, sier Rygg.

- Barna er trygge i barnehagen

Etter at BT skrev om de 65 barnehagestyrerne som har sendt krisevarsel til byrådet om barnehagekuttene, har byrådsavdelingen vært i kontakt med samtlige av de aktuelle barnehagene.

— Samtlige, med unntaket av Kalfarveien barnehage, melder om at de følger beredskapsplanene. Sikkerheten er i høysetet, og alle foreldre kan være trygge på sine barns opphold i barnehagene, sier byrådsleder Monica Mæland (H).

I forhold til Kalfarveien barnehage, vil byrådsavdelingen gå inn og se på organiseringen av den spesielle barnehagen.

  • De kommunale styrerne melder tilbake til oss om at de er urolige for utviklingen i barnehagene og økonomien, og det kjenner vi til, men det er viktig at vi skiller den debatten fra hvorvidt barna er trygge i barnehagen, sier Mæland.

Går ut over innholdet

Styreren i Vadmyra barnehage sier at budsjettkuttet ikke har gått ut over sikkerheten til barna i henns barnehage enda, men at det allerede har gått ut over omsorgen og det pedagogiske tilbudet.

— Vi må ta dette på alvor. Det å gi barn en trygg og god hverdag er viktig for fremtiden til barna. Men slik det er i dag har vi mindre tid til barna, sier Hodneland.

Hun kan derfor ikke se at det er mulig å nedbemanne og heller ingen planer om å gjøre det.

— I dag har vi mindre råd til å jobbe overtid. Det blir dermed færre personalmøter der vi kan diskutere innholdet i hverdagen til barna, sier hun.

Barnehagen har også måtte si opp vaktmestertjenesten sin og må utføre disse jobbene selv. I tillegg må de være forsiktig med innkjøp og foreldre må være med å betale dersom barnehagen skal på tur.

— Det er en blanding av oppgitthet og sinne. Du blir presset og skvist hele tiden og vi er redd for hvordan det blir fremover, sier hun.

Les mer om saken i Bergens Tidende lørdag.

Diskuter saken under: