— Jeg er kommet i en akuttsituasjon, og fikk beskjed om at jeg skulle få støtte til livsopphold. Men utover en matkupong på 500 kroner har jeg ikke mottatt noe, sier Elin Odland Halvorsen.

Nå har hun måttet låne penger av bekjente for å endene til å møtes. Byombudet har tatt saken opp med sosialkontoret.

Nestleder ved Sentrum sosialkontor, Marta Larsson, sier hun også stiller seg spørrende til hvorfor penger ikke skulle være utbetalt.

— Det er mange ledd som skal fungere. Og det kan svikte. Brev kan også komme bort under postgangen, sier Larsson.

Hun sier henvendelser om krisehjelp vurderes straks, og sier akutte kriser har høy prioritet.

— Rutinene kan alltid bli bedre. Men vi må prioritere, sier hun.