— En undersøkelse vi har foretatt blant medlemmene viser at de gjerne reiser kollektivt - om forholdene legges til rette for det.

Administrerende direktør Marit Warncke i Bergen Næringsråd har spurt medlemmene for å få argumenter til møtet med samferdselsministeren onsdag og samferdselskomiteen tirsdag i neste uke.

— 20 prosent av de 639 som har svart på undersøkelsen vår sier at de har endret transportvane i den situasjonen som vi nå har hatt. Flere tar buss, flere har benyttet samkjøring med andre, har gått - eller en kombinasjon av disse tre. Vi tolker også svarene som at mange flere kan tenke seg å bruke kollektivtrafikk - men da må regulariteten, kapasiteten og frekvensen bli bedre, sier Warncke.

Somlebusser

75 prosent mener bussen tar for lang tid og at tilbudet er for lite forutsigbart. 95 prosent mener tilbudet må bli tilnærmet likt bil og frekvensen må opp. 71 prosent mener bussen må ha egne felt.

Warncke mener også at undersøkelsen gir klar beskjed om at næringslivet mener det nå haster med å få bygget ut en skikkelig bybane som innbefatter flyplassen, Åsane og Fyllingsdalen.

— Det er ingen vei utenom. Ansvarlige myndigheter må bare finne de 5,5 milliardene ferdigstillelsen av et system er kostnadskalkulert til, og inntil banen kommer må det bevilges nødvendige midler til å få busstilbudet opp og stå, sier Warncke.

Skadevirkningens som følge av de trafikkbegrensninger som har innført på grunn av luftforurensning er også undersøkt. Det viktigste er tidstapet i køer og 47 prosent er blitt forsinket til jobb. Redusert parkeringskapasitet i sentrum har også gitt tapt tid og kostnader.

— Det blir pekt på at redusert kapasitet innebærer at mange blir kjørende mer rundt i sentrum for å finne en parkeringsplass, sier Warncke.

Pris ikke viktigst

Ifølge undersøkelsen er prisen på kollektivtransport ikke så viktig, det er kvaliteten på tjenesten som må bedres. halvparten av de næringsdrivende synes også at det akseptabelt med en køprising og nesten 40 prosent sier at den kan gå opp til 27 kroner dagen.

Så viser også undersøkelsen at 76 prosent av dem har parkering betalt av arbeidsgiver, 63 prosent får bompenger dekket — mens bare tre prosent får dekket busskort.

— Mange har bare behov for bil noen få dager i uken, og jeg tror en stor del av dem kunne tenke seg å bruke kollektivtilbud - når det fungerer - om de kunne brukt parkeringskortet alternativt som gyldig betaling for buss. Når de har fri parkering blir det lett å ta bil, sier Warncke.

Hva mener du om kollektivtilbudet i Bergen? Si din mening her.