Rustet med slagord, plakater og gassmasker ropte elever ved Årstad videregående skole på Danmarks plass kraftig ut om den dårlige luftkvaliteten på skolen sin i dag.

De finner seg ikke lenger i å ha en skolehverdag med inneluft i klasserom like dårlig som under giftlokket på Danmarks plass.

Blir syke

— Vi blir syke! Luften er ikke bra her på Danmarks plass og vi vil at skolen skal være stengt på dager med høye målinger, sier Ingeborg Lohne, Design- og håndverkselev med lånt gassmaske rundt halsen for anledningen.

Hun får støtte av medelevene Helen Nyhaug og Silje Horgen, som begge har hodepine og luftveisplager som er blitt forsterket på dager med økt forurensning.

— Rektor har ved flere anledninger uttalt i media at luften er like ille inne i skolebygget som ute på Danmarks plass. Sånn kan vi ikke ha det, men lite eller ingenting blir gjort, sier Stian Lunder, nestleder i elevrådet ved Årstad videregående skole.

Lunder og de andre elevene hadde håpet at skoleledelsen ville vise større handlekraft.

Klager på arbeidsmiljøet

— Vi kommer til å ta denne saken så langt vi kan. Elevorganisasjonen i Hordaland står bak oss og vil kjøre saken videre mot Hordaland Fylkeskommune, hvis det blir nødvendig, sier Lunder.

Opplæringslovens kapittel 9a om Elevene sitt skolemiljø trådte i kraft i 2003 og bidrar til å sikre også det psykososiale miljøet for de unge. Kapitlet blir ofte betegnet som "elevenes arbeidsmiljølov".

Det er denne paragrafen Lunder vil bruke for å sikre godt innemiljø på Årstad videregående skole. Han får støtte av Elevorganisasjonen i Hordaland som også møtte på demonstrasjonen i dag.

Vil gå rettens vei

  • Vi hjelper til med å sette fokus på problemet. Vi er villig til å gå så langt som det trengs. I første omgang leverer vi en skriftlig klage til adm, på Årstad som igjen må ta det videre til eiendomsseksjonen i Hordaland Fylkeskommune og Fylkesmannen .

Vi er villig til å gå hele veien til retten om det så skulle trenges, sier Daniel Johannessen, politisk nestleder i Elevorganisasjonen Hordaland.

Også fire styrerepresentanter fra elevrådet ved Bjørgvin vgs var tilstede på demonstrasjonen.

— VI støtter opp der vi kan. Selv om Årstad vgs har større problemer enn oss, så er også vi en byskole som sliter med luftforurensingen. Vi vil ha tiltak som virker, sier elevrådsleder Suzanne Tvedt.

Drastisk å stenge

  • Jeg forstår at elevene er misfornøyde med luftkvaliteten på Danmarks plass, det er vi jo alle. Demonstrasjonen viser at de er bevisste og aktive og sier fra om forholdene der de skal ha sin hverdag og det er bra, sier rektor Inger Morken ved Årstad vgs.

Hun var på møter borte fra skolen i dag og derfor ikke til stede når elevene demonstrerte.

Rektor synes at kravet om å stenge skolen på dager med dårlig luftkvalitet er å gå vel langt.

— Det er uansett utenfor min myndighet å stenge skolen, men jeg synes det er et veldig drastisk tiltak, sier hun.

- Men ville det ikke tydeliggjøre alvoret i situasjonen deres hvis skolen stengte?

— Jo, det ville det selvfølgelig, men jeg tror ikke det ville hjelpe på verken kort eller lang sikt, sier hun.

STOPP FORURENSINGEN: Vi blir syke! står det på plakaten til Ingeborg Lohne fra Design og Håndverksfag på Årstad vgs. FOTO: Alice Bratshaug
DEMONSTRERER: Elevene ved Årstad vgs er lei av tiltak som ikke hjelper. Idag demonstrerte de for ren luft. FOTO: Elin Elvsås