— De som tar bare tar seg til rette og gjør om naustene til hytter uten å følge reglene, ødelegger for andre.

Det mener grunneier Rune Misje på Sotra. Både han og teknisk etat i Fjell kommune har sett seg grundig lei på naustbygg som i virkeligheten er kamuflerte fritidsboliger. Et naust på Sotra som for tiden er til salgs hos Notar kan skilte med panoramavinduer, toalettrom, tre rom på loftet, spotlights og en prislapp på 880.000 kroner - selv om det ikke har brukstillatelse for boligformål.

Truer med dagmulkt

Sammen med fungerende teknisk sjef Arne Kringlen i Fjell kommune, besøkte Bergens Tidende stedet tirsdag. Ut fra de medbrakte plantegningene kunne han umiddelbart fastslå at naustet ikke fremsto slik det opprinnelig var byggemeldt. Blant annet finnes det flere vinduer i tak og vegger som ikke skulle være der. Salgsprospektet inneholder også opplysninger om at det er lagt til rette for toalettrom i første etasje og tre rom i andre. Disse er heller ikke byggemeldt.

— Tilfeller der naustbyggere tar seg til rette og gjør om naustet til hytte er en betydelig irritasjon for kommunen. Jeg skal ikke si at det er tilfelle her, men det finnes klare indisier på at dette er ment for boligformål, noe det slett ikke er regulert for, sier Kringlen.

Til lokalavisen VestNytt sa teknisk sjef Atle Justad i forrige uke at det er på sin plass å reagere med tvangsmulkt og dagbøter i slike tilfeller.

- Betalingssterke folk

Problemstillingen er velkjent i flere kommuner. Bygninger byggemeldes som naust, men innredes som hytter etter at de står ferdig og er godkjente.

— Hvorfor er det egentlig et problem at folk bor i naustene sine?

— Privatisering av strandsonen er generelt sett ikke ønskelig. Dessuten har det både miljømessige og sikkerhetsmessige aspekter. Vi opplever problemer med kloakktømming i sjøen, parkeringsvansker og brannsikkerhet i slike tilfeller, sier Kringlen. Liknende naust som det som er til salgs via Notar, kjenner han til flere steder i kommunen.

— Blant annet har vi hatt synfaring i et liknende felt på Ekren, og der vurderer vi hvilke tiltak vi vil sette inn. Kanskje opplever vi den samme tendensen som har vært på Sørlandet lenge, med betalingssterke folk som har lyst på hytte ved sjøen. Den utviklingen vil vi gjerne komme i forkjøpet. Vi har faktisk ikke uendelig med strandsone her heller, sier Kringlen. Kommunen har i den senere tid blant annet utarbeidet en brosjyre som beskriver god byggeskikk for naustbyggere.

- Ringer politiet

Grunneier Rune Misje har en viss egentinteresse i saken, ettersom han selv har inne søknad om å bygge to naust i samme område som Bergens Tidende besøkte. Men han akter å følge reglene, sier han, og vil søke på lovmessig vis om tillatelse til å innrede dem med oppholdsrom. Men han frykter at de som tar seg friheter, har ødelagt sjansene for naustbyggere som følger spillereglene.

— Man ser det jo langs hele norskekysten. Rorbuer hvor du enn snur deg. Slett ikke alle har blitt til etter godkjenning, sier Misje, som driver et vaktselskap for fritidseiendommer.

Han akter ikke å la nærmiljøet bli en hyttelandsby.

— Vi som bor i området er selvfølgelig opptatt av å bevare det. Og den dagen vi finner kloakk i fjøresteinene, da ringer vi politiet, sier Misje.

Underretter kundene

Kringlen mener Notars formidling av bygget ikke er ulovlig, men kanskje en smule etisk tvilsomt.

Notars megler Ronny Lund understreker at de er nøye med å opplyse kundene om at dette ikke kan tas i bruk som hytte uten å byggemelde endringene først.

— Vi har ikke markedsført dette som en fritidsbolig. Vår oppgave er ganske enkelt å selge det for kunden akkurat slik det fremstår, nemlig som et naust, sier han.

PANORAMAVINDUER: Fungerende teknisk sjef Arne Kringlen i Fjell kommune har sett mange naust som bærer mer preg av å være fritidsboliger. På Sotra selges dette naustet med panoramavindu og varmekabler for 880.000 kroner.<br/>Foto: ØRJAN DEISZ