JOHN LINDEBOTTEN

Spørsmålet er om de får lov til det.

— Vi kan ha et nytt, avansert og tidsbesparende billettsystem i drift til sommeren 2004 dersom vi får klarsignal innen året er ute, sier administrerende direktør Arne Buanes i Gaia Trafikk og hans kollega i HSD Buss, Bjørn Ove Børnes.

Men som ansvarlig for kollektivtrafikken stritter fylket imot, og vil stå for kjøp og finansiering selv. Haken ved dette er at fylket ikke har én eneste kroner å kjøpe nytt billettsystem for, og prisen er 70 millioner kroner.

— Det er bare å innse det; fylket er bankerott, sier samferdselsveteranen i fylkestinget, Arne Jakobsen fra Arbeiderpartiet.

Tilbud avvist

Da saken om nytt billettsystem ble behandlet i komitéen for miljø og samferdsel forrige uke, lå det på bordet et tilbud fra HSD Buss og Gaia Trafikk om å stå for kjøp og finansiering av et nytt og avansert billettsystem som vil dekke hele Hordaland fylke.

SVs Kyrre Stensnes foreslo at fylket skulle gå inn på selskapenes tilbud, men fikk bare følge av RV, Frp og Uavhengige.

I mellomtiden har flere begynt å innse at kollektivtrafikken i Bergen ikke tåler å vente stort lenger. Da fylkesutvalget behandlet saken om nytt billettsystem i går, sluttet også Kristelig Folkeparti seg til alliansen mellom SV og Frp. Men Ap og H sto imot sammen med V, slik at det fremdeles er flertall for utrede saken videre.

Synd for kundene

Men det kan skje mer bevegelse frem til fylkestinget.

— Dette går ikke lenger. Saken haster, fylket er i skvis. Da må vi kunne se på utradisjonelle løsninger. Fram til fylkestinget må vi se på om vi ikke skal la Gaia og HSD få gå til anskaffelse av et nytt billettsystem, sier Arne Jakobsen.

Buanes og hans kollega fra HSD Buss, Bjørn Ove Børnes, har de siste dagene vært i Helsingfors og Stockholm for å studere det siste nye i elektroniske billettsystemer.

— Det er mange systemer som er oppe og går, og vi har fått mange nye ideer. Vi føler at det er nå toget går. Det er mest synd for kundene våre om kjøpet av nytt billettsystem trekker enda mer ut i tid, sier Bjørn Ove Børnes. Han understreker at et nytt billettsystem for bussene må kunne kobles direkte til det billettsystemet som bybanen skal bruke.

Kjørt seg fast

Både Buanes og Børnes mener at fylkeskommunen har kjørt seg mer eller mindre fast i samarbeidsprosjektet Reis i Vest, som har som mål å innføre et billettsystem som kobler sammen all kollektivtrafikk i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

— Målet, at det skal bli lettere å reise kollektivt over fylkesgrensene, er greit nok. Men her snakker vi om kanskje 60-70 000 passasjerer i måneden . Men problemene som et nytt billettsystem skal løse, de finnes i Bergen, med over 100 000 passasjerer hver eneste dag , sier Arne Buanes.

Både han og Børnes er oppgitt over at fylkeskommunen klamrer seg til håpet om riksvegmidler til nytt billettsystem. På forespørsel fra fylket har Samferdselsdepartementet svart bestemt nei til at riksvegmidler kan benyttes til kjøp av billettmaskiner.

— Men fylkeskommunen er opptatt av å ha ubegrenset tilgang til alle data i det nye billettsystemet. Er det noe problem?

— Overhodet ikke. Og fylket kan få overta billettsystemet etter nærmere avtale, bare det skjer på ryddige forretningsmessige vilkår, sier Bjørn Ove Børnes.

fakta/nytt billettsystem

  • Et nytt billettsystem innebærer at det blir montert billettautomater på alle bussholdeplasser i Bergen sentrum og alle sentrale holdeplasser utenfor sentrum der det vanligvis er mange påstigende. Billettene kan betales med kontanter eller kort. Automatene skal være lett å innstille på den type billett hvert enkelt trenger.
  • Ved påstigning må billettene stemples eller leses elektronisk, men dette vil skje mye raskere enn det dagens kortlesere greier. Lesingen av busskort vil også skje mye raskere enn i dag.
  • Forandringen vil bli merkbar for passasjerene, som slipper å ergre seg over at halve ettermiddagen går før bussen kan kjøre ut fra holdeplassen.
  • Men selv med det nye systemet, vil det fremdeles være mulig å kjøpe billett hos sjåføren. Billettautomater er dyre, og de blir bare satt opp på holdeplasser med et visst trafikkvolum.
  • Når bybanen kommer, vil den få ett billettsystem som kan kobles direkte til billettsystemet på bussene. For eksempel slik at en busspassasjer som reiser fra Bontveit til sentrum bare kjøper billett en gang, selv om han stiger av bussen på Nesttun og tar bybane videre til sentrum.
  • På bybanen vil det ikke være mulig å kjøpe billett om bord. Der vil det være automater på hver eneste holdeplass.