2200 biler må daglig tråkle seg forbi det 7,5 kilometer lange anleggsområdet på E39 over Stord. Torsdag i forrige uke var lastebilsjåfør Dahle en av dem som ble møtt av sprengningsarbeid og lang kø.

– Jeg var på vei fra Leirvik mot Sandvikvåg og mistet både 14-fergen og 14.30 -fergen. Det ene stedet ble vi stående i en halv time. I tillegg var det flere kortere stopp, sier Dahle, som ofte kjører lastebil for Haukedal transport i Sunnhordland.

Han er klar over at alle trafikanter må beregne ekstra tid på europaveien over Stord om dagen, men mener lange køer og irritasjon lett kan unngås

– Jeg vil oppfordre Vegvesenet til å anbefale omkjøring om Fitjar, når de vet det blir sprengningsarbeid på opptil en halv time.

– Kunne vært praktisk

– Jeg kjenner ikke til dette enkelttilfellet, men i utgangspunktet prøver vi å holde stenging innen for 15-20 minutter, sier Knut B. Langeland, prosjektleder for anleggsentreprenøren Mesta.

Han opplyser at trafikantene blir varslet via meldinger fra Veitrafikksentralen om at E39 kan bli stengt i korte perioder. Lystavlene, som varsler omkjøring via Fitjar, blir kun brukt dersom veien må stenges i flere timer. Han er ikke negativ til å informere trafikantene bedre.

– Det kunne vært praktisk å iverksette en slik ordning, men det må Statens vegvesen ta stilling til, sier Langeland

Mister ferger og klager

– Vi synes ikke det er noen grunn til å endre alles kjøremønster og ønsker heller ikke all trafikken om Fitjar. Som regel er det bedre å kjøre E39, sier prosjektleder Rolf Harkestad i Statens vegvesen.

Han understreker at Mesta ikke skal stenge veien mer enn 15 minutter av gangen.

– Det har vi kontraktsfestet, og Mesta må innrette seg slik at veien ikke blir stengt lenger.

Statens vegvesen har hatt utvidet oppfølging av Mesta under sprengningsarbeid på grunn av flere klager fra bussjåfører, yrkessjåfører og privatbilister som har kommet for sent til ferger.

Tar ett års pause

– Seks-sju klager har tilflytt meg. I de tilfellene har vi hatt ekstra oppfølging på anlegget, sier Harkestad.

Bilistene må likevel belage seg på anleggsarbeid helt frem til nyttår. Da tar veiarbeiderne pause ett år, men helt fredelig blir det ikke. Fergekaiene både på Halhjem og Sandvikvåg skal sprenges ut for å gi rom til nye gassferger.

– Over nyttår begynner ståket med fergekaiene. Vi ønsker ikke å belaste trafikantene dobbelt opp og stenger derfor ned arbeidet på veien ett år, sier Harkestad.

INGEN BLINKENDE LYS: Yrkessjåfør Vidar Dahle ønsker bedre informasjon om forventet køtid på grunn avveiarbeidet på E39 på Stord. ¿Nå tar de fleste sjansen på å kjøre hovedveien, men det kan ofte være en stortabbe. I går ettermiddag var det ingen varsling om stopp i trafikken på denne tavlen som står på Heiane .
Lena Vermedal