— Det er ikke spesielt morsomt å gå gjennom byen når du får slengt Donald Duck-lyder etter deg, sier vernepliktig Magnus Salbu. Han er inne til førstegangstjeneste i Sjøforsvaret, men er ikke stolt av uniformen han må bruke ved permisjoner fra tjenesten. Det er heller ikke Malene Rosenberg.

— Uniformen ser ikke spesielt bra ut. Jeg hadde en matroskjole da jeg var fem år gammel som ligner på denne uniformen. Vi opplever å få slengbemerkninger og «kvakk-kvakk-lyder» slengt etter oss, sier Rosenberg, som også har opplevd å bli kalt Donald Duck.

- Gammeldagse holdninger

Tillitsmannsordningen i Forsvaret (TMO) får stadig inn meldinger fra menige som er misfornøyde med permisjonsuniformen. Nå krever de at Sjøforsvaret gir samme uniformer til offiserer og vernepliktige.

— I Luftforsvaret er det like uniformer for vernepliktige og befal. I 2011 får hæren nytt tjenesteantrekk der det blir samme uniformer for alle. Det er ingen grunn til at Sjøforsvaret ikke skal gjøre det samme. Uniformer er et viktig tiltak for å heve statusen til de vernepliktige i Forsvaret, sier landstillitsvalgt for soldatene, Steffen Rogstad. Han er opprørt over at ledelsen i Sjøforsvaret ikke har gjort noe med saken.

— Dessverre er det en organisasjon som er preget av gammeldagse holdninger. Sjøforsvaret bidrar til et klasseskille, der de vernepliktige blir sett ned på. Dette burde vi vært kvitt for lenge siden, sier Rogstad.

Han avviser også at det vil bli for dyrt å innføre nye uniformer for vernepliktige i Forsvaret.

— De andre forsvarsgreinene har tatt seg råd til det. Jeg nekter å tro at økonomien er så veldig mye dårligere i Sjøforsvaret.

Nye uniformer uaktuelt

Hos ledelsen i Sjøforsvaret møter forslaget fra TMO liten støtte.

— Det eksisterer ingen planer om å bytte ut dagens permisjonsuniform for vernepliktige. Det handler litt om kulturarven vi har i Sjøforsvaret, det er et plagg vi har hatt lenge og som mange trives med. Også menige i Sjøforsvaret i andre land har de samme uniformene, sier informasjonssjef i Sjøforsvaret, Per Rostad.

Han viser til at det er gjort flere endringer på dagens antrekk, der også de vernepliktige har vært med i prosessen. At organisasjonen er preget av gammeldagse holdninger avviser han på det sterkeste.

— Jeg føler vi er lydhøre, og vi omstiller oss der det er nødvendig. Samtidig prøver vi også å ta med oss det beste fra fortiden inn i fremtiden, sier informasjonssjefen.

Kjemper videre

TMO har også tatt opp saken med Forsvarsdepartementet, men det er uvisst hva de vil konkludere med.

— Vi kommer til å jobbe videre med denne saken i tiden som kommer. Sjøforsvaret er kjent for å bruke lang tid på ting, men på sikt håper vi de gjør noe med saken.

Også de vernepliktige på Haakonsvern håper at det snart skjer noe.

— Det er faktisk mange som ikke velger tjeneste i Sjøforsvaret på grunn av uniformen. Det er synd hvis vi går glipp av mange dyktige folk, sier Iselin Mundheim.

De vernepliktige er likevel forberedt på at det ikke blir nye uniformer før de er ferdige med førstegangstjenesten.

— I Forsvaret lærer vi forkortelsen TTT: ting tar tid. Det gjelder i aller høyeste grad Sjøforsvaret, sier Malene Rosenberg.

Hva synes du om uniformen? Si din mening i feltet under!