— Bergensbudsjettet er i meget stor ubalanse etter dette, sier fylkesmann Lars Sponheim.

I april vedtok han at kommunens regnskap for 2010 ikke kunne godkjennes. To måneder før presenterte kommunen budsjettet for 2011 med akkurat samme feilen. I dag sendte han brevet til kommunen der også årets budsjett underkjennes.

— Dette har flertallet i Bystyret bedt om, sier Sponheim som mener det var godt kjent blant politikerne at det foregikk en lovlighetskontroll.

Et ekstarordinært utbytte fra BKK er ført på driftsbudsjettet, men hører hjemme på investeringsbudsjettet, ifølge Fylkesmannens vedtak. Det samme skjedde i 2009, men den gangen kom det ingen begjæring om lovlighetskontroll til Fylkesmannen.

Over 200 mill

Det er opposisjonen i Bystyret som har bedt om lovlighetskontrollen. Utbyttet fra BKK var bokført for å skjule underskudd, mente Sp, Ap, SV og Rødt.

— Vi har samarbeidet tett med departementet i denne saken og gått dypt og grundig inn i det, sier Sponheim som legger til at det er ingen klageadgang.

I årets budsjett er det over 200 millioner som må flyttes på.

— Veldig spesielt

Finansbyråd Liv Røssland (FrP) er ikke overrasket over det hun kaller «Sponheims metode».

— Dette føyer seg inn i et mønster. Det er ikke første gang vi må lese om det i mediene før vi får brevet i hende, sier hun.

— Jeg reagerer kraftig på måten dette gjøres på. Tidligere i dag hadde vi et administrativt møte med Sponheim, uten at han nevnte denne saken med et ord.

- Bommer på lovgrunnlaget

Finansbyråden mener Sponheim bommer når han hevder at bergensbudsjettet inneholder ulovlige feil.

— Han anvender helt feil lovgrunnlag. Dette er politisk spill mer enn fag. Vi har hentet inn juss- og økonomieksperter, og de støtter ikke fylkesmannen. Sponheim han har ikke hørt på våre argumenter, sier hun.

Røssland er kjent med at Sponheim har hatt møter opposisjonspolitikere i bystyret. Hun er provosert over at dokumenter er blitt utvekslet uten at finansbyrådet har fått tilgang til disse.

— Han viser til brev vi ikke kan finne i postjournaler. Jeg synes det er veldig spesielt, sier finansbyråden.

Røssland informerer om pressekonferanse i morgen kl. 11 på Rådhuset.

Er Sponheims metode politisk spill? Si din mening!

LOVLIGHETSKONTROLL. Fylkesmannen fikk klage fra opposisjonen.
SCANPIX