ROY HILMAR SVENDSEN

Det må ha vært litt av et syn for fengselsdirektøren i går morges: 12 svære ungarske trailere utenfor fengselsporten, i en kø som strakte seg helt ned til hovedveien. Hver med to fiks ferdig innredete fengselsceller i lasten.

Fengselets nye avdeling likner til forveksling et gigantisk byggesett av Lego, der brikke på brikke blir heist på plass av svære heisekraner.

— Det nye bygget skal bestå av totalt 36 moduler. Med disse har vi fått 27. Resten kommer 20. desember, og 28. januar skal avdelingen stå ferdig, sier driftssjef Roar Sjursæther til BT.

30 nye «Lego-celler» er Justisdepartementets nødløsning på varetektssituasjonen og soningskøene i Kriminalomsorgens region vest. Plassmangel i fengslene gjør at innsatte blir sittende dagevis i kjelleren på politikammeret. Samtidig blir soningskøene stadig lengre.

— Slik situasjonen er nå, har vi behov for 100 nye plasser. Dette løser bare en del av problemet, sier fengselsdirektør Ketil Schreiner Evjen.

Sammen med driftssjef Sjursæther, tok direktøren i går turen ut i griseværet for å se på nybygget som reiser seg i rekordfart bak murene. Overfor BT legger han ikke skjul på at han har mildt sagt blandede følelser for det nye modulfengselet.

— Jeg er selvsagt glad for at disse cellene er kommet på plass. Når jeg likevel er misfornøyd, skyldes det at dette er en veldig kortsiktig løsning. Disse modulene vil koste mye å vedlikeholde. Slitasjen på fengselsbygg er svært stor, og jeg frykter at dette bygget med tiden kan bli en stor utgiftspost, sier Schreiner Evjen.

Løsningen med modulfengsler ble først prøvd ut i Tromsø. Foruten Bergen, har også Trondheim og Kongsvinger fått utlevert ferdigbygde fengselsceller for å få bedret varetektskapasiteten.

Lite tyder på at de innsatte vil klage på fasilitetene. Alle cellene har seng, pult, garderobeskap og flislagt bad. Forskjellen fra de andre avdelingene, er at det blir forheng i stedet for dør inn til badet.

BRAKKEBY: 27 brakker med ferdig innredede celler heises i disse dager på plass bak murene i Bergen fengsel. De ni siste kommer om en liten uke. Den nye avdelingen skal etter planen være klar til innflytting i månedsskiftet januar/februar. <br/>Foto: RUNE SÆVIG