Tirsdag denne uken holdt Teknisk Faglag et ekstraordinært årsmøte. Her ble det vedtatt å legge ned hele partilaget. Nedleggelsen skjer umiddelbart.

Etter at det i september ble avdekket at Teknisk Faglag av Arbeiderpartiet i Bergen hadde vært involvert i nominasjonen til Bergen FrP, har ledelsen i Arbeiderpartiet i Bergen hatt to medlemsmøter i partilaget, skriver Arbeiderpartiet i en pressemelding.

Medlemmene i partilaget får nå brev fra Arbeiderpartiet i Bergen med følgende tekst:

Arbeiderpartiet i Bergen beklager på det sterkeste det som har skjedd gjennom innfiltrering av nominasjonen til Bergen FrP, og vi er klar over at ikke alle medlemmene i Teknisk Faglag har deltatt i disse planene.

Arbeiderpartiet i Bergen vil presisere at deltakelse i slike planer ikke er forenelig med medlemskap i Arbeiderpartiet, og de medlemmer som har tatt del i dette ikke er ønsket som medlemmer av Arbeiderpartiet.

-Arbeiderpartiet i Bergen beklager den virksomheten partilaget har drevet, og jeg er svært glad for at partilaget blir lagt ned sier leder i Ap i Bergen Odd Rambøl.

MARIUS TVINNERHEIM