Bemanningen av det nye byrådet vil kreve en del tid under de pågående forhandlingene mellom Høyre, KrF og Venstre. Men det vil neppe bli samme dragkamp om denne type personalpolitikk som om de politiske prioriteringene.

Personkabalen blir etter alt å dømme siste ledd i forhandlingsprosessen som trolig blir fullført i midten av kommende uke.

Det er langt på vei opp til de enkelte partiene selv hvem de vil ha med på laget. Men til syvende og sist må påtroppende byrådsleder Monica Mæland (35) ha det avgjørende ord. Hun kan ikke påtvinges byråder som hun tviler på, enten det gjelder samarbeidsevne eller skikkethet på annen måte.

Dersom byrådet blir utvidet fra fem til seks medlemmer, er det grunn til å tro at minst tre av dem blir kvinner.

Jokeren Kristian Helland

Venstre er sikret én representant i byrådet, mens KrF kan ha håp om å få to. Alt avhenger av den totale kabalen. Velger Kristian Helland (56) å bli finansbyråd fremfor å friste en relativt anonym tilværelse som varaordfører, tyder mye på at KrF nøyer seg med denne ene, men meget innflytelsesrike byrådsposten.

En av de mest spennende avgjørelsene i døgnene fremover er nettopp knyttet til KrFs prioriteringer. I det øyeblikk Herman Friele og Monica Mælands oppgaver er formelt og definitivt fastlagt, kan KrF — det vil si Kristian Helland - velge på øverste hylle.

Informasjoner hittil har gått ut på at han vil føle seg vel med posten som varaordfører og gruppeleder i kommende fireårs periode. Men oppdraget som finansbyråd kan være mer fristende for en som ønsker å være en mer aktiv og utøvende politiker. Helland har som ordfører også savnet tilknytningen til en av de faste komiteene i bystyret.

Fin politisk nese

En innvending mot å gjøre ham til finansbyråd er at han er relativt fersk som politiker, og at han heller ikke har noen fagøkonomisk bakgrunn. Men det siste har heller ikke Trond Tystad (38).

Derimot er det viktig at finansbyråden har god politisk teft, godt skjønn og god dømmekraft. Kristian Helland har både som ordfører og førstekandidat ved kommunevalget vist at han en fin politisk nese, selv om han har tviholdt på visjonen om en storkoalisjon.

Skolesaker for Tveit?

Etter det Bergens Tidende forstår er det nær sagt en forutsetning fra Venstres side at Hans-Carl Tveit (49) - som både er gruppeleder og forhandlingsleder - får partiets ene plass i byrådet. Ut fra valgresultatet kan ikke Venstre med frimodighet kreve mer.

Å få ansvaret for byutvikling ville være midt i blinken for Tveit. Det ville i utgangspunktet gi store muligheter til å profilere seg selv og sitt parti på miljøsaker, slik partifellen Gunn-Vivian Eide i sin tid greide. Men i et samarbeid der Høyre er dominerende, og der Frp sitter i bakgrunnen og «spøker», ville dette være en uriaspost som ville kreve utålelige kompromisser av en venstremann.

Derfor vil en byrådspost med ansvaret for skoleverk og barnehager være mer nærliggende.

Som byråd for byutvikling og tekniske tjenester vil Martin Smith-Sivertsen være svært godt egnet. Men mer sannsynlig er det at han ender som finansbyråd, vel å merke hvis ikke KrF besetter denne posten. Smith-Sivertsen er utdannet jurist og står Monica Mæland nær.

Onarheim og Drevland

Flere kvinner vil bli nøye siktet og vurdert, særlig i Høyre. Det er ingen opplagte kandidater, men Hilde Onarheim (48) som er bydelsleder i Fana er et aktuelt navn. Hun er ass. sjefsykepleier av yrke og vil uten vansker kunne innta byrådsposten med ansvar for helse og sosialsaker.

Det gjelder også veteranen Trude Drevland (56) som for øvrig har samme faglige bakgrunn som Onarheim. Drevland kan brukes på flere poster, bl.a. som byråd for næring og kultur. I dag er hun ansatt i Bergen Næringsråd.

KrFs kvinne i det avtroppende byrådet, Helen Nordeide Fløisand (51), er lite aktuell i den nye «byregjeringen,» etter det hun selv sier til BT. Hun var også sterk motstander av at KrF skulle skifte side i bypolitikken etter valget.

Tidligere byråd for helse og sosial, Kristin Ravnanger (51) vil være et sterkt navn med tanke på å returnere til samme ansvarsområde. Hun har vært statssekretær i Helsedepartementet siden regjeringsskiftet for to år siden, og det er et åpent spørsmål om hun lar seg friste til å forlate rikspolitikken.

- Kabal som skal legges

Da partene tidlig i går kveld avsluttet samtalene for dagen, var ingen ting avklart om hvem som får hvilke poster i det nye byrådet.

— Dette er en kabal som skal legges. Vi jobber hardt med saken, og håper å kunne melde noe så snart som mulig, sa Mæland til BT i går kveld

Neste møte mellom partene blir nå først i morgen.

MARTIN SMITH-SIVERTSEN: Byråd for byutvikling og tekniske tjenester?<br/> ARKIVFOTO: KNUT STRAND