De neste ti dagene skal fartøyet bruke utenfor Fedje, hvor Fedje-ubåten og området rundt undersøkes på nytt.

Rundt 50 millioner skal brukes på undersøkelsene, noe som gjør at det totalt er brukt 125 millioner kroner på utredningene rundt ubåten.

Fjerne kvikksølvet

Denne gangen skal det ikke vurderes om ubåten kan heves, nå er det kun to alternativer:

  • Full tildekking av ubåten og den forurensede sjøbunnen
  • Heving av beholderne med kvikksølv, deretter tildekking av vrakrestene. Egentlig skulle arbeidet vært gjort i slutten av 2012.

— Men båten ble ikke ferdig med det forrige oppdraget, derfor bestemte vi oss for å utsette dette til over høytiden, sier prosjektleder Hans Petter Mortensholm i Kystverket.

Til tross for en rekke tidligere undersøkelser, sier han de trenger oppdatert informasjon om forurensingen.

— For å finne ut hvorvidt det er mulig å heve beholderne med kvikksølv, må vi undersøke kjølen i skipet nærmere.

Totalt hadde ubåten bestilt med seg over 1800 beholdere med kvikksølv. Hvor mye som fremdeles ligger inne i ubåten og rundt er usikkert. I tillegg kan det ligge mellom 150 og 200 tonn diesel i vraket.

Lett å dekke

Mortensholm selv påpekte under torsdagens pressekonferanse at man har ekstremt god teknologi til å dekke til alt sammen.

— Når det gjelder alternativet som er å hente opp kvikksølvet, så er det vanskelig å si noe om det nå. Vi har fremdeles ikke fått tilgang til kjølen hvor de oppbevares.

Han presiserer at de ikke har bestemt seg for noe på forhånd.

— Selv om vi tidligere har gått inn for tildekking, så skal begge alternativer behandles likt.

Bør ubåten dekkes til, eller tømmes for kvikksølv? Diskuter under!