– På mange måter blir det en praktisk videreføring av Bergensscenarier 2020, sier administrerende direktør Asbjørn Algrøy i Business Region Bergen (BRB). Det ferske selskapet driver med næringsutvikling og eies av Bergen kommune, 18 omegnskommuner og Hordaland fylkeskommune. 29. september inviterer de til oppstartskonferanse for den unike næringsplanen.

– Håpet er at den før sommeren neste år er behandlet og i bruk av alle eierkommunene, sier Algrøy.

Han vil ikke foregripe innspillene, men slår fast at mye vil handle om infrastruktur både i denne og kommende planer.

Når NHH-professor Victor Norman snakker om et felles arbeidsmarked i hele aksen mellom Bergen og Stavanger, så er det drømmevisjonen for Algrøy.

På etterskudd mot sør

Direktøren snakker om et utvidet arbeidsmarked der man ikke bare klarer å skaffe ungdom med høy utdanning jobb, men at den samme ungdommen også ser utsiktene til neste jobb både for seg og kjæresten i det samme utvidede området.

Da er fergefri kyststamvei viktig. Algrøy viser til at Stavanger her er kommet lenger enn Bergen.

– Rogfast i Rogaland er kommet inn på den nasjonale transportplanen frem til 2019, mens Hordfast og fergefri kyststamvei ned til Stord ikke er inne ennå. Hvis vi ikke kommer i gang også i vårt fylke, vil dette forrykke både næringsutvikling og boligmønster i vår disfavør, sier Algrøy.

Skal være pådriver

For Algrøy handler ikke infrastruktur utelukkende om fergefri kyststamvei.

– I den strategiske næringsplanen vil også Nyborgstunnelen fra Åsane til Nordhordlandsbrua være viktig, nytt fastlandssamband mot Sotra og en beslutning for Bergen Havn.

Algrøy understreker at en rekke av disse sakene inneholder brennbare lokaliseringsspørsmål som BRB ikke vil ha noen mening om.

– Vår oppgave blir først og fremst å være pådriver når de politiske beslutningene er tatt, sier han.

Trenger mer næringsareal

Til arbeidet med den nye planen har BRB også kartlaget mulighetene for nytt næringsareal i de 19 kommunene.

– Det er første gang det er laget en kommuneoverskridende analyse på hva som finnes på tilbudssiden av mulig nytt næringsareal i disse kommunene. Ikke minst Bergen har knapphet på nye næringsareal. Algrøy minner om at det i snitt tar åtte år fra kartlegging av jomfruelig jord, til noen fysisk begynner å grave.

Foruten infrastruktur og nye næringsareal skal planen fornye satsingsområdene BRB allerede jobber etter, og muligens åpne for nye satsinger.

Ny stor næring

– Vi tar utgangspunkt i næringer hvor vi er sterke – som på energi, marine næringer samt kultur og opplevelsesnæringene. Men også innen disse områdene skjer det store endringer. Se bare på energi av vindkraft og mulighetene for store vindmøller til havs. Her har vi flere sterke selskaper allerede, samtidig som StatoilHydro har lagt ledelsen for teknologi og ny energi til Sandsli.

BRB-direktøren ser her for seg mulighetene for en ny viktig næring der Vestlandet har åpenbare fortrinn.

I ukene som kommer vil han ha flere innspill til den store planen for Vestlandet.